„Zaś dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. W nim niebiosa przeminą z wielkim hukiem, a ciała niebieskie będą płonąć oraz zostaną roztopione; także ziemia i prace na niej zostaną spalone.”

Nowa Biblia Gdańska: Drugi list spisany przez Piotra 3,10

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Galacjan 3,24

Biblia Warszawska

Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni.
List św. Pawła do Galacjan 3,24

Biblia Brzeska

A przetoż zakon nauczycielem naszym był ku Krystusowi, abychmy z wiary byli usprawiedliwieni.
List św. Pawła do Galacjan 3,24

Biblia Gdańska (1632)

A przetoż zakon pedagogiem naszym był do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni.
Galatów 3,24

Biblia Gdańska (1881)

A przetoż zakon pedagogiem naszym był do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni.
Galatów 3,24

Biblia Tysiąclecia

Tym sposobem Prawo stało się dla nas wychowawcą, [który miał prowadzić] ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie.
List do Galatów 3,24

Biblia Jakuba Wujka

A przetoż zakon pedagogiem naszym był w Chrystusie, abychmy z wiary byli usprawiedliwieni.
List do Galatów 3,24

Nowa Biblia Gdańska

Tak, że Prawo stało się naszym nauczycielem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali uznani za sprawiedliwych.
List do Galacjan 3,24

Biblia Przekład Toruński

Tak więc Prawo było naszym wychowawcą do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali uznani za sprawiedliwych.
List do Galacjan 3,24

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni.
List do Galacjan 3,24

American Standard Version

So that the law is become our tutor [to bring us] unto Christ, that we might be justified by faith.
List do Galacjan 3,24

Clementine Vulgate

Itaque lex pdagogus noster fuit in Christo, ut ex fide justificemur.
List do Galatów 3,24

King James Version

Wherefore the law was our schoolmaster to bring us unto Christ, that we might be justified by faith.
List do Galacjan 3,24

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ωστε ο νομος παιδαγωγος ημων γεγονεν εις χριστον ινα εκ πιστεως δικαιωθωμεν
List do Galacjan 3,24

Young's Literal Translation

so that the law became our child-conductor -- to Christ, that by faith we may be declared righteous,
List do Galacjan 3,24

World English Bible

So that the law has become our tutor to bring us to Christ, that we might be justified by faith.
List do Galacjan 3,24

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić