„Starajcież się tedy, a obaczcie od tego dnia i potym, iż pierwej niż będzie włożon kamień na kamień w domu Pańskim.”

Biblia Brzeska: Księga Aggeusza 2,16

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Galacjan 3,23

Biblia Warszawska

Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona.
List św. Pawła do Galacjan 3,23

Biblia Brzeska

A przed tym niż przyszła wiara, byliśmy zamknieni pod strażą zakonu, abyśmy przyszli w tę wiarę, która miała być objawiona.
List św. Pawła do Galacjan 3,23

Biblia Gdańska (1632)

A przedtem, niż przyszła wiara, byliśmy pod zakonem strzeżeni, wespół zamknieni będąc w tę wiarę, która potem miała być objawiona.
Galatów 3,23

Biblia Gdańska (1881)

A przedtem, niż przyszła wiara, byliśmy pod zakonem strzeżeni, wespół zamknieni będąc w tę wiarę, która potem miała być objawiona.
Galatów 3,23

Biblia Tysiąclecia

Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż Prawa i trzymani w zamknięciu aż do objawienia się wiary.
List do Galatów 3,23

Biblia Jakuba Wujka

A przedtym, niż przyszła wiara, byliśmy pod zakonem strzeżeni, będąc zamknieni ku tej wierze, która miała być objawiona.
List do Galatów 3,23

Nowa Biblia Gdańska

Zaś przed przyjściem wiary byliśmy pilnowani pod Prawem Mojżesza, będąc osaczeni dla przyszłej wiary, która została objawiona.
List do Galacjan 3,23

Biblia Przekład Toruński

A przed przyjściem wiary, byliśmy strzeżeni pod Prawem, razem zamknięci aż do przyjścia wiary, która miała zostać objawiona.
List do Galacjan 3,23

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu aż do tej wiary, która potem miała być objawiona.
List do Galacjan 3,23

American Standard Version

But before faith came, we were kept in ward under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed.
List do Galacjan 3,23

Clementine Vulgate

Prius autem quam veniret fides, sub lege custodiebamur conclusi in eam fidem qu revelanda erat.
List do Galatów 3,23

King James Version

But before faith came, we were kept under the law, shut up unto the faith which should afterwards be revealed.
List do Galacjan 3,23

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

προ του δε ελθειν την πιστιν υπο νομον εφρουρουμεθα συγκεκλεισμενοι εις την μελλουσαν πιστιν αποκαλυφθηναι
List do Galacjan 3,23

Young's Literal Translation

And before the coming of the faith, under law we were being kept, shut up to the faith about to be revealed,
List do Galacjan 3,23

World English Bible

But before faith came, we were kept in custody under the law, shut up to the faith which should afterwards be revealed.
List do Galacjan 3,23

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić