„Wężowie i rodzaje żmijów! Jakoż możecie ujść przed sądem potępienia?”

Biblia Brzeska: Ewangelia św. Mateusza 23,33

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Galacjan 3,21

Biblia Warszawska

Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej! Gdyby bowiem został nadany zakon, który może ożywić, usprawiedliwienie byłoby istotnie z zakonu.
List św. Pawła do Galacjan 3,21

Biblia Brzeska

Zakon tedy izali jest przeciwko obietnicam Bożym? Nie daj tego Boże! Abowiem gdyby był dan zakon, który by mógł usprawiedliwić, prawdziwie by z zakonu była sprawiedliwość.
List św. Pawła do Galacjan 3,21

Biblia Gdańska (1632)

Zakon tedy jestże przeciwko obietnicom Bożym? Nie daj tego Boże! albowiem gdyby był dany zakon, który by mógł ożywiać, prawdziwieć by z zakonu była sprawiedliwość.
Galatów 3,21

Biblia Gdańska (1881)

Zakon tedy jestże przeciwko obietnicom Bożym? Nie daj tego Boże! albowiem gdyby był dany zakon, który by mógł ożywiać, prawdziwieć by z zakonu była sprawiedliwość.
Galatów 3,21

Biblia Tysiąclecia

A czy może Prawo to sprzeciwia się obietnicom Bożym? Żadną miarą! Gdyby mianowicie dane było Prawo, mające moc udzielania życia, wówczas rzeczywiście usprawiedliwienie płynęłoby z Prawa.
List do Galatów 3,21

Biblia Jakuba Wujka

zakon tedy przeciwko obietnicam Bożym? Nie daj Boże! Abowiem gdyby był dan zakon, który by mógł obżywiać, prawdziwie by z zakonu była sprawiedliwość.
List do Galatów 3,21

Nowa Biblia Gdańska

Więc Prawo jest przeciw obietnicom Boga? Nie może być. Gdyż jeśliby zostało dane prawo, które może ożywić, istotnie, sprawiedliwość byłaby z prawa.
List do Galacjan 3,21

Biblia Przekład Toruński

Czy więc Prawo jest przeciwne obietnicom Boga? Z pewnością nie. Gdyby bowiem dane było Prawo, które mogłoby przywrócić do życia, prawdziwie z Prawa byłoby uznanie za sprawiedliwych.
List do Galacjan 3,21

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Czy więc prawo jest przeciwko obietnicom Boga? Nie daj Boże! Gdyby bowiem zostało dane prawo, które mogłoby ożywiać, sprawiedliwość rzeczywiście byłaby z prawa.
List do Galacjan 3,21

American Standard Version

Is the law then against the promises of God? God forbid: for if there had been a law given which could make alive, verily righteousness would have been of the law.
List do Galacjan 3,21

Clementine Vulgate

Lex ergo adversus promissa Dei ? Absit. Si enim data esset lex, qu posset vivificare, vere ex lege esset justitia.
List do Galatów 3,21

King James Version

Is the law then against the promises of God? God forbid: for if there had been a law given which could have given life, verily righteousness should have been by the law.
List do Galacjan 3,21

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο ουν νομος κατα των επαγγελιων του θεου μη γενοιτο ει γαρ εδοθη νομος ο δυναμενος ζωοποιησαι οντως αν εκ νομου ην η δικαιοσυνη
List do Galacjan 3,21

Young's Literal Translation

the law, then, [is] against the promises of God? -- let it not be! for if a law was given that was able to make alive, truly by law there would have been the righteousness,
List do Galacjan 3,21

World English Bible

Is the law then against the promises of God? Certainly not! For if there had been a law given which could make alive, most assuredly righteousness would have been of the law.
List do Galacjan 3,21

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić