„Przecież wyruszyli w drogę dla imienia Jego nie przyjmując niczego od pogan.”

Biblia Tysiąclecia: 3 List św. Jana 1,7

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Galacjan 3,19

Biblia Warszawska

Czymże więc jest zakon? Został on dodany z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica; a został on dany przez aniołów do rąk pośrednika.
List św. Pawła do Galacjan 3,19

Biblia Brzeska

Cóż tedy zakon? Przydan jest dla występków, ażby przyszło ono plemię, któremu uczyniona jest obietnica, a jest ci postanowion przez anioły, przez rękę pośrzednika.
List św. Pawła do Galacjan 3,19

Biblia Gdańska (1632)

Cóż tedy zakon? Dla przestępstwa przydany jest, ażby przyszło ono nasienie, któremu się stała obietnica, sporządzony przez Aniołów i przez rękę pośrednika.
Galatów 3,19

Biblia Gdańska (1881)

Cóż tedy zakon? Dla przestępstwa przydany jest, ażby przyszło ono nasienie, któremu się stała obietnica, sporządzony przez Aniołów i przez rękę pośrednika.
Galatów 3,19

Biblia Tysiąclecia

Na cóż więc Prawo? Zostało ono dodane ze względu na wykroczenia aż do przyjścia Potomka, któremu udzielono obietnicy; przekazane zostało przez aniołów; podane przez pośrednika.
List do Galatów 3,19

Biblia Jakuba Wujka

Cóż tedy zakon? Postanowiony jest dla występków, ażby przyszło nasienie, któremu obiecał, rozrządzony przez anjoły w ręce pośrzednika.
List do Galatów 3,19

Nowa Biblia Gdańska

Zatem, czym jest Prawo? Prawo Mojżesza zostało dołożone dla występków, rozporządzone przez aniołów na rękę pośrednika, aż do czasu, kiedy przyszedł potomek dla którego jest obietnica.
List do Galacjan 3,19

Biblia Przekład Toruński

Czym więc jest Prawo? Z powodu przestępstw zostało dodane, dopóki nie przyjdzie potomek, któremu dana jest obietnica; co zostało zarządzone przez aniołów ręką pośrednika.
List do Galacjan 3,19

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Po co więc prawo? Zostało dodane z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, któremu złożono obietnicę, ustanowione przez aniołów ręką pośrednika.
List do Galacjan 3,19

American Standard Version

What then is the law? It was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise hath been made; [and it was] ordained through angels by the hand of a mediator.
List do Galacjan 3,19

Clementine Vulgate

Quid igitur lex ? Propter transgressiones posita est donec veniret semen, cui promiserat, ordinata per angelos in manu mediatoris.
List do Galatów 3,19

King James Version

Wherefore then serveth the law? It was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise was made; and it was ordained by angels in the hand of a mediator.
List do Galacjan 3,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τι ουν ο νομος των παραβασεων χαριν προσετεθη αχρις ου ελθη το σπερμα ω επηγγελται διαταγεις δι αγγελων εν χειρι μεσιτου
List do Galacjan 3,19

Young's Literal Translation

Why, then, the law? on account of the transgressions it was added, till the seed might come to which the promise hath been made, having been set in order through messengers in the hand of a mediator --
List do Galacjan 3,19

World English Bible

What then is the law? It was added because of transgressions, until the seed should come to whom the promise has been made. It was ordained through angels by the hand of a mediator.
List do Galacjan 3,19

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić