„Dalej wszystko, co było na południu od Ekronu – aż do morza,”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Jezusa, syna Nuna 15,45

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Galacjan 3,11

Biblia Warszawska

A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
List św. Pawła do Galacjan 3,11

Biblia Brzeska

A iż przez zakon żaden nie bywa usprawiedliwion u Boga, jawnoć jest, gdyż sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
List św. Pawła do Galacjan 3,11

Biblia Gdańska (1632)

A iż przez zakon nikt nie bywa usprawiedliwiony przed Bogiem, jawna jest stąd, bo ”sprawiedliwy z wiary żyć będzie”.
Galatów 3,11

Biblia Gdańska (1881)

"A iż przez zakon nikt nie bywa usprawiedliwiony przed Bogiem, jawna jest stąd, bo ""sprawiedliwy z wiary żyć będzie""."
Galatów 3,11

Biblia Tysiąclecia

A że w Prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
List do Galatów 3,11

Biblia Jakuba Wujka

A iż przez zakon żaden nie bywa usprawiedliwion u Boga, jawno jest, iż sprawiedliwy z wiary żywie.
List do Galatów 3,11

Nowa Biblia Gdańska

A, że w Prawie Mojżesza nikt nie jest uznawany za sprawiedliwego przed Bogiem, to oczywiste, gdyż: Sprawiedliwy będzie żył z wiary.
List do Galacjan 3,11

Biblia Przekład Toruński

Ale to, że przez Prawo nikt przed Bogiem nie jest uznany za sprawiedliwego jest oczywiste, gdyż: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
List do Galacjan 3,11

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A że przez prawo nikt nie jest usprawiedliwiony przed Bogiem, jest oczywiste, bo: Sprawiedliwy będzie żył z wiary.
List do Galacjan 3,11

American Standard Version

Now that no man is justified by the law before God, is evident: for, The righteous shall live by faith;
List do Galacjan 3,11

Clementine Vulgate

Quoniam autem in lege nemo justificatur apud Deum, manifestum est : quia justus ex fide vivit.
List do Galatów 3,11

King James Version

But that no man is justified by the law in the sight of God, it is evident: for, The just shall live by faith.
List do Galacjan 3,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οτι δε εν νομω ουδεις δικαιουται παρα τω θεω δηλον οτι ο δικαιος εκ πιστεως ζησεται
List do Galacjan 3,11

Young's Literal Translation

and that in law no one is declared righteous with God, is evident, because `The righteous by faith shall live;`
List do Galacjan 3,11

World English Bible

Now that no man is justified by the law before God is evident, for, "The righteous will live by faith."
List do Galacjan 3,11

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić