„Wtedy król Belszazar bardzo się zatrwożył i jego oblicze się zmieniło, a jego książęta struchleli.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Daniela 5,9

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Efezjan 3,4

Biblia Warszawska

Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej,
List św. Pawła do Efezjan 3,4

Biblia Brzeska

Stąd czytając, możecie obaczyć wy rozumienie moje, w tajemnicy Krystusowej),
List św. Pawła do Efezjan 3,4

Biblia Gdańska

Skąd czytając możecie obaczyć wiadomość moję w tajemnicy Chrystusowej).
Efezów 3,4

Biblia Tysiąclecia

Dlatego czytając [te słowa] możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa.
List do Efezjan 3,4

Biblia Jakuba Wujka

jako czytając, możecie zrozumieć wyrozumienie moje w tajemnicy Chrystusowej,
List do Efezjan 3,4

Nowa Biblia Gdańska

W porównaniu z nim, czytając, możecie poznać moją wiedzę w tajemnicy Chrystusa,
List do Efezjan 3,4

Biblia Przekład Toruński

Dzięki temu, czytając, możecie zrozumieć mój wgląd w tajemnicę Chrystusa,
List do Efezjan 3,4

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego czytając to, możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa;
List do Efezjan 3,4

American Standard Version

whereby, when ye read, ye can perceive my understanding in the mystery of Christ;
List do Efezjan 3,4

Clementine Vulgate

prout potestis legentes intelligere prudentiam meam in mysterio Christi :
List do Efezjan 3,4

King James Version

Whereby, when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ)
List do Efezjan 3,4

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

προς ο δυνασθε αναγινωσκοντες νοησαι την συνεσιν μου εν τω μυστηριω του χριστου
List do Efezjan 3,4

Young's Literal Translation

in regard to which ye are able, reading [it], to understand my knowledge in the secret of the Christ,
List do Efezjan 3,4

World English Bible

whereby, when you read, you can perceive my understanding in the mystery of Christ;
List do Efezjan 3,4

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić