„I ja, bracia! Nie mogłem wam mówić jako duchownym, ale jako cielesnym i prawie jako niemowniątkam w Krystusie.”

Biblia Brzeska: 1 List św. Pawła do Koryntian 3,1

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - List św. Pawła do Efezjan 2,1

Biblia Warszawska

I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze,
List św. Pawła do Efezjan 2,1

Biblia Brzeska

A was społu ożywił, gdyżeście byli umarli w upadkach i w grzechach,
List św. Pawła do Efezjan 2,1

Biblia Gdańska (1632)

I was ożywił, którzyście byli umarli w upadkach i w grzechach.
Efezów 2,1

Biblia Gdańska (1881)

I was ożywił, którzyście byli umarli w upadkach i w grzechach.
Efezów 2,1

Biblia Tysiąclecia

I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów,
List do Efezjan 2,1

Biblia Jakuba Wujka

I was, którzyście byli umarli przez występki i grzechy wasze
List do Efezjan 2,1

Nowa Biblia Gdańska

Także was, będących umarłymi w fałszywych krokach i grzechach,
List do Efezjan 2,1

Biblia Przekład Toruński

A was, będących martwymi w upadkach i grzechach,
List do Efezjan 2,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach;
List do Efezjan 2,1

American Standard Version

And you [did he make alive,] when ye were dead through your trespasses and sins,
List do Efezjan 2,1

Clementine Vulgate

Et vos, cum essetis mortui delictis et peccatis vestris,
List do Efezjan 2,1

King James Version

And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins;
List do Efezjan 2,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και υμας οντας νεκρους τοις παραπτωμασιν και ταις αμαρτιαις
List do Efezjan 2,1

Young's Literal Translation

Also you -- being dead in the trespasses and the sins,
List do Efezjan 2,1

World English Bible

You were made alive when you were dead through your trespasses and sins,
List do Efezjan 2,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić