„I szum skrzydeł onych zwierząt, które się naspół dotykały, i głos kół naprzeciwko nim, i głos grzmotu wielkiego.”

Biblia Gdańska: Ezechyjel 3,13

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Nehemiasza 6,17

Biblia Warszawska

W tym czasie wysyłało także wielu przedniejszych z Judy listy do Tobiasza, a od Tobiasza przychodziły takowe do nich.
Księga Nehemiasza 6,17

Biblia Brzeska

Tychże też czasów niektórzy zacniejszy w Judzie często swe przesyłali listy do Tobiasza, a zasię od Tobiasza przynoszono do nich listy.
Księga Nehemiasza 6,17

Biblia Gdańska

Bo poznali, że się ta sprawa od Boga naszego stała. W oneż dni wiele przedniejszych z Judy listy swe często posyłali do Tobijasza, także od Tobijasza przychodziły do nich.
Nehemijaszowa 6,17

Biblia Tysiąclecia

Prócz tego w owych dniach możni żydowscy często wysyłali listy do Tobiasza, a także listy Tobiasza przychodziły do nich;
Księga Nehemiasza 6,17

Biblia Jakuba Wujka

Ale i dni onych wiele listów od przednich Żydów posyłane były do Tobiasza i od Tobiasza przychodziły do nich.
Księga Nehemiasza 6,17

Nowa Biblia Gdańska

Bo poznali, że ta sprawa stała się od naszego Boga. W owe dni, wielu przedniejszych z Judy słało swe listy do Tobji i od Tobji przychodziły do nich.
Księga Nehemiasza 6,17

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

W te dni dostojnicy z Judy wysyłali wiele listów do Tobiasza, a także listy od Tobiasza przychodziły do nich.
Księga Nehemiasza 6,17

American Standard Version

Moreover in those days the nobles of Judah sent many letters unto Tobiah, and [the letters] of Tobiah came unto them.
Księga Nehemiasza 6,17

Clementine Vulgate

Sed et in diebus illis mult optimatum Judorum epistol mittebantur ad Tobiam, et a Tobia veniebant ad eos.
Księga Nehemiasza 6,17

King James Version

Moreover in those days the nobles of Judah sent many letters unto Tobiah, and the letters of Tobiah came unto them.
Księga Nehemiasza 6,17

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Also, in those days the freemen of Judah are multiplying their letters going unto Tobiah, and those of Tobiah are coming in unto them;
Księga Nehemiasza 6,17

World English Bible

Moreover in those days the nobles of Judah sent many letters to Tobiah, and [the letters] of Tobiah came to them.
Księga Nehemiasza 6,17

Westminster Leningrad Codex

גַּם ׀ בַּיָּמִים הָהֵם מַרְבִּים חֹרֵי יְהוּדָה אִגְּרֹתֵיהֶם הֹולְכֹות עַל־טֹובִיָּה וַאֲשֶׁר לְטֹובִיָּה בָּאֹות אֲלֵיהֶם׃
Księga Nehemiasza 6,17
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić