„Czemużeś mię nie zabił wnet z żywota? A przecz matka moja nie stała się grobem mem? A żywot jej wiecznem poczęciem?”

Biblia Brzeska: Księga Jeremiasza 20,17

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Daniela 3,31

Biblia Warszawska

Nebukadnesar, król, do wszystkich ludów, plemion i języków, które mieszkają na całej ziemi: Pokój wam!
Księga Daniela 3,31

Biblia Brzeska

Nabuchodonozor, król babiloński, wszytkiemu ludowi, narodom i ludziam języków różnych, którzy jedno mieszkają po wszej ziemi, pokój wam wszem niech będzie obfity.
Księga Daniela 3,31

Biblia Gdańska


Biblia Tysiąclecia

Wszystko, co na nas sprowadziłeś, i wszystko, co nam uczyniłeś, uczyniłeś według sprawiedliwego sądu.
Księga Daniela 3,31

Biblia Jakuba Wujka


Nowa Biblia Gdańska


Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska


American Standard Version


Clementine Vulgate

Omnia ergo, qu induxisti super nos,et universa qu fecisti nobis,in vero judicio fecisti ;
Księga Daniela 3,31

King James Version


Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation


World English Bible


Westminster Leningrad Codex

נְבוּכַדְנֶצַּר מַלְכָּא לְכָל־עַמְמַיָּא אֻמַיָּא וְלִשָּׁנַיָּא דִּי־ [דָאֲרִין כ] (דָיְרִין ק) בְּכָל־אַרְעָא שְׁלָמְכֹון יִשְׂגֵּא׃
Księga Daniela 3,31
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić