„Szli z nami niektórzy uczniowie z Cezarei, prowadząc niejakiego Mnazona Cypryjczyka, starego ucznia, u którego mieliśmy się zatrzymać.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Dzieje Apostolskie 21,16

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Księga Daniela 3,25

Biblia Warszawska

A on odpowiadając rzekł: Oto ja widzę czterech mężów chodzących wolno w środku ognia i nie ma na nich żadnego uszkodzenia, a wygląd czwartej osoby podobny jest do anioła.
Księga Daniela 3,25

Biblia Brzeska

A on zasię rzekł do nich: Oto widzę czterzech mężów rozwiązanych, iż chodzą w pośród ognia, a niwczem nie są naruszeni. A oto oblicze tego czwartego jest jako syna Bożego.
Księga Daniela 3,25

Biblia Gdańska (1632)

A on odpowiadając rzekł: Oto Ja widzę czterech mężów rozwiązanych przechodzących się w pośrodku ognia, a niemasz żadnego naruszenia przy nich, a osoba czwartego podobna jest Synowi Bożemu.
Danijel 3,25

Biblia Gdańska (1881)

A on odpowiadając rzekł: Oto Ja widzę czterech mężów rozwiązanych przechodzących się w pośrodku ognia, a niemasz żadnego naruszenia przy nich, a osoba czwartego podobna jest Synowi Bożemu.
Danijel 3,25

Biblia Tysiąclecia

Powstawszy zaś Azariasz tak się modlił, a otwarłszy swe usta, mówił w środku ognia:
Księga Daniela 3,25

Biblia Jakuba Wujka

Odpowiedział i rzekł: Oto ja widzę czterzech mężów rozwiązanych i chodzących w pośrzodku ognia, a żadnego naruszenia nie masz w nich, a osoba czwartego podobna synowi Bożemu.
Księga Daniela 3,25

Nowa Biblia Gdańska

Zaś on odpowiadając, rzekł: Oto ja widzę czterech, rozwiązanych mężów, przechadzających się w środku ognia i nie ma na nich żadnej szkody, a osoba czwartego jest podobna do syna Boga.
Księga Daniela 3,25

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A on odpowiedział: Oto widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia, i nie odnoszą żadnej szkody, a wygląd czwartej osoby jest podobny do Syna Bożego.
Księga Daniela 3,25

American Standard Version

He answered and said, Lo, I see four men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt; and the aspect of the fourth is like a son of the gods.
Księga Daniela 3,25

Clementine Vulgate

Stans autem Azarias oravit sic, aperiensque os suum in medio ignis, ait :
Księga Daniela 3,25

King James Version

He answered and said, Lo, I see four men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt; and the form of the fourth is like the Son of God.
Księga Daniela 3,25

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

He answered and hath said, `Lo, I am seeing four men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt; and the appearance of the fourth [is] like to a son of the gods.`
Księga Daniela 3,25

World English Bible

He answered, Look, I see four men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt; and the aspect of the fourth is like a son of the gods.
Księga Daniela 3,25

Westminster Leningrad Codex

עָנֵה וְאָמַר הָא־אֲנָה חָזֵה גֻּבְרִין אַרְבְּעָה שְׁרַיִן מַהְלְכִין בְּגֹוא־נוּרָא וַחֲבָל לָא־אִיתַי בְּהֹון וְרֵוֵהּ דִּי [רְבִיעָיָא כ] (רְבִיעָאָה ק) דָּמֵה לְבַר־אֱלָהִין׃ ס
Księga Daniela 3,25
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić