„Nie skwapiaj się usty twemi, a serce twe niechaj nie będzie prędkie mówić przed Bogiem. Abowiem Bóg jest na niebie, a ty na ziemi; a przetoż mało mów.”

Biblia Brzeska: Księga Kaznodziei Salomona 5,1

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 5,7

Biblia Warszawska

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Ewangelia św. Mateusza 5,7

Biblia Brzeska

Błogosławieni są miłosierni, abowiem oni miłosierdzie otrzymają.
Ewangelia św. Mateusza 5,7

Biblia Gdańska

Błogosławieni miłosierni: albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Mateusza 5,7

Biblia Tysiąclecia

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,7

Biblia Jakuba Wujka

Błogosławieni miłosierni, abowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,7

Nowa Biblia Gdańska

Bogaci, którzy proszą o litość, bowiem oni dostąpią miłosierdzia.
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,7

Biblia Przekład Toruński

Błogosławieni miłosierni, gdyż oni dostąpią miłosierdzia.
Ewangelia Mateusza 5,7

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Błogosławieni miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia.
Ewangelia Mateusza 5,7

American Standard Version

Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.
Ewangelia Mateusza 5,7

Clementine Vulgate

Beati misericordes : quoniam ipsi misericordiam consequentur.
Ewangelia Mateusza 5,7

King James Version

Blessed are the merciful: for they shall obtain mercy.
Ewangelia Mateusza 5,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

μακαριοι οι ελεημονες οτι αυτοι ελεηθησονται
Ewangelia Mateusza 5,7

Young's Literal Translation

`Happy the kind -- because they shall find kindness.
Ewangelia Mateusza 5,7

World English Bible

"Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy.
Ewangelia Mateusza 5,7

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.



Warto odwiedzić