„Poruszę wszystkie narody, i przyjdą najszlachetniejsi z wszystkich ludów oraz napełnią chwałą ten Przybytek – mówi WIEKUISTY Zastępów.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Aggeusza 2,7

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 5,14

Biblia Warszawska

Wy jesteście światłością świata; nie może się ukryć miasto położone na górze.
Ewangelia św. Mateusza 5,14

Biblia Brzeska

Wy jesteście światłością świata; nie może się miasto zataić na górze leżące.
Ewangelia św. Mateusza 5,14

Biblia Gdańska

Wy jesteście światłość świata, nie może się miasto ukryć na górze leżące.
Mateusza 5,14

Biblia Tysiąclecia

Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.
Ewangelia wg św. Mateusza 5,14

Biblia Jakuba Wujka

Wy jesteście światłość świata. Nie może się miasto zakryć na górze osadzone
Ewangelia wg św. Mateusza 5,14

Nowa Biblia Gdańska

Wy jesteście światłem świata; nie może być ukryte miasto, które leży na górze,
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 5,14

Biblia Przekład Toruński

Wy jesteście światłem świata. Nie może zostać ukryte miasto leżące na górze.
Ewangelia Mateusza 5,14

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.
Ewangelia Mateusza 5,14

American Standard Version

Ye are the light of the world. A city set on a hill cannot be hid.
Ewangelia Mateusza 5,14

Clementine Vulgate

Vos estis lux mundi. Non potest civitas abscondi supra montem posita,
Ewangelia Mateusza 5,14

King James Version

Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid.
Ewangelia Mateusza 5,14

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

υμεις εστε το φως του κοσμου ου δυναται πολις κρυβηναι επανω ορους κειμενη
Ewangelia Mateusza 5,14

Young's Literal Translation

`Ye are the light of the world, a city set upon a mount is not able to be hid;
Ewangelia Mateusza 5,14

World English Bible

You are the light of the world. A city set on a hill can't be hid.
Ewangelia Mateusza 5,14

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić