„Tedy on podnióższy oczy swe ujzrał Beniaminia, brata swego rodzonego i rzekł: A tenże to jest wasz namłodszy brat, o któremeście mi powiedali? K temu rzekł: Bóg niechaj ci będzie miłościw miły synu.”

Biblia Brzeska: 1 Księga Mojżeszowa 43,29

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Mateusza 11,13

Biblia Warszawska

Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana;
Ewangelia św. Mateusza 11,13

Biblia Brzeska

Bo wszyscy prorocy i zakon aż do Jana prorokowali.
Ewangelia św. Mateusza 11,13

Biblia Gdańska

Bo wszyscy prorocy i zakon aż do Jana prorokowali.
Mateusza 11,13

Biblia Tysiąclecia

Wszyscy bowiem Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana.
Ewangelia wg św. Mateusza 11,13

Biblia Jakuba Wujka

Bo wszyscy prorocy i zakon aż do Jana prorokowali:
Ewangelia wg św. Mateusza 11,13

Nowa Biblia Gdańska

Bowiem wszyscy prorocy oraz Prawo prorokowali aż do Jana;
Dobra Nowina spisana przez Mateusza 11,13

Biblia Przekład Toruński

Bo wszyscy Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana.
Ewangelia Mateusza 11,13

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Bo wszyscy Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana.
Ewangelia Mateusza 11,13

American Standard Version

For all the prophets and the law prophesied until John.
Ewangelia Mateusza 11,13

Clementine Vulgate

Omnes enim prophet et lex usque ad Joannem prophetaverunt :
Ewangelia Mateusza 11,13

King James Version

For all the prophets and the law prophesied until John.
Ewangelia Mateusza 11,13

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

παντες γαρ οι προφηται και ο νομος εως ιωαννου προεφητευσαν
Ewangelia Mateusza 11,13

Young's Literal Translation

for all the prophets and the law till John did prophesy,
Ewangelia Mateusza 11,13

World English Bible

For all the prophets and the law prophesied until John.
Ewangelia Mateusza 11,13

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić