„Wtedy lud powiedział do Samuela: Kim są ci, co się pytali: Czy Saul ma nad nami panować? Wydajcie nam tych ludzi, abyśmy ich uśmiercili!”

Nowa Biblia Gdańska: 1 Księga Samuela 11,12

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Marka 14,9

Biblia Warszawska

Zaprawdę powiadam wam: Gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła.
Ewangelia św. Marka 14,9

Biblia Brzeska

Zaprawdę powiedam wam: Kędyżkolwiek opowiedana będzie ewanjelija ta po wszytkim świecie, też co ta uczyniła powiedzą na pamiątkę jej.
Ewangelia św. Marka 14,9

Biblia Gdańska

Zaprawdę powiadam wam: Gdziekolwiek kazana będzie ta Ewangielija po wszystkim świecie, i to co ona uczyniła, powiadano będzie na pamiątkę jej.
Marka 14,9

Biblia Tysiąclecia

Zaprawdę, powiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to, co uczyniła.
Ewangelia wg św. Marka 14,9

Biblia Jakuba Wujka

Zaprawdę powiadam wam: kędyżkolwiek opowiadana będzie Ewanielia ta po wszytkim świecie, i co ta uczyniła, powiadać będą na pamiątkę jej.
Ewangelia wg św. Marka 14,9

Nowa Biblia Gdańska

Zaprawdę, powiadam wam: Gdziekolwiek, na całym świecie, będzie głoszona ta Dobra Nowina, będzie też opowiadane co i ona zrobiła, na jej pamiątkę.
Dobra Nowina spisana przez Marka 14,9

Biblia Przekład Toruński

Zaprawdę mówię wam: Gdziekolwiek na całym świecie będzie głoszona ta Ewangelia, to, co ona uczyniła, będzie opowiadane na jej pamiątkę.
Ewangelia Marka 14,9

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Zaprawdę powiadam wam: Gdziekolwiek po całym świecie będzie głoszona ta ewangelia, będzie się również opowiadać na jej pamiątkę to, co zrobiła.
Ewangelia Marka 14,9

American Standard Version

And verily I say unto you, Wheresoever the gospel shall be preached throughout the whole world, that also which this woman hath done shall be spoken of for a memorial of her.
Ewangelia Marka 14,9

Clementine Vulgate

Amen dico vobis : Ubicumque prdicatum fuerit Evangelium istud in universo mundo, et quod fecit hc, narrabitur in memoriam ejus.
Ewangelia Marka 14,9

King James Version

Verily I say unto you, Wheresoever this gospel shall be preached throughout the whole world, this also that she hath done shall be spoken of for a memorial of her.
Ewangelia Marka 14,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

αμην λεγω υμιν οπου αν κηρυχθη το ευαγγελιον τουτο εις ολον τον κοσμον και ο εποιησεν αυτη λαληθησεται εις μνημοσυνον αυτης
Ewangelia Marka 14,9

Young's Literal Translation

Verily I say to you, wherever this good news may be proclaimed in the whole world, what also this woman did shall be spoken of -- for a memorial of her.`
Ewangelia Marka 14,9

World English Bible

Most assuredly I tell you, wherever this gospel may be preached throughout the whole world, that also which this woman has done will be spoken of for a memorial of her."
Ewangelia Marka 14,9

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić