„Zakon prawdy był w uściech jego, a w wargach jego nie jest naleziona złość. Mieszkał ze mną w pokoju i w prawości i wiele ich odwracał od nieprawości.”

Biblia Brzeska: Księga Malachiasza 2,6

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Marka 14,3

Biblia Warszawska

A gdy On był w Betanii, w domu Szymona trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta, mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego; stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego.
Ewangelia św. Marka 14,3

Biblia Brzeska

Gdy tedy był w Betanijej, w domu Szymona trędowatego, gdy siedział, przyszła niewiasta mając słojek alabastrowy olejku spikanardowego, barzo drogiego, a stłukszy alabastr, wylała ji na głowę jego.
Ewangelia św. Marka 14,3

Biblia Gdańska

A gdy on był w Betanii, w domu Szymona trędowatego, gdy siedział u stołu, przyszła niewiasta, mając słoik alabastrowy maści szpikanardowej płynącej, bardzo kosztownej, a stłukłszy słoik alabastrowy, wylała ją na głowę jego.
Marka 14,3

Biblia Tysiąclecia

A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, i siedział za stołem, przyszła kobieta z alabastrowym flakonikiem prawdziwego olejku nardowego, bardzo drogiego. Rozbiła flakonik i wylała Mu olejek na głowę.
Ewangelia wg św. Marka 14,3

Biblia Jakuba Wujka

A gdy był w Betanijej w domu Szymona trędowatego i siedział u stołu, przyszła niewiasta, mając alabastr olejku spikonardowego drogiego, a stłukszy alabastr, wylała na głowę jego.
Ewangelia wg św. Marka 14,3

Nowa Biblia Gdańska

A gdy on był w Betanii, leżąc u stołu w domu trędowatego Szymona, przyszła niewiasta mająca alabastrowy słoik bardzo kosztownej, płynnej maści nardu, i stłukła alabaster oraz wylała ją na jego głowę.
Dobra Nowina spisana przez Marka 14,3

Biblia Przekład Toruński

A gdy On był w Betanii, w domu Szymona trędowatego, i spoczywał u stołu, przyszła kobieta, mająca flakonik alabastrowy czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego, ta skruszyła ten flakonik alabastrowy i wylała zawartość na Jego głowę.
Ewangelia Marka 14,3

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A gdy był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, i siedział przy stole, przyszła kobieta, która miała alabastrowe naczynie pełne bardzo drogiego olejku nardowego. Rozbiła naczynie i wylała mu olejek na głowę.
Ewangelia Marka 14,3

American Standard Version

And while he was in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster cruse of ointment of pure nard very costly; [and] she brake the cruse, and poured it over his head.
Ewangelia Marka 14,3

Clementine Vulgate

Et cum esset Bethani in domo Simonis leprosi, et recumberet, venit mulier habens alabastrum unguenti nardi spicati pretiosi : et fracto alabastro, effudit super caput ejus.
Ewangelia Marka 14,3

King James Version

And being in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard very precious; and she brake the box, and poured it on his head.
Ewangelia Marka 14,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και οντος αυτου εν βηθανια εν τη οικια σιμωνος του λεπρου κατακειμενου αυτου ηλθεν γυνη εχουσα αλαβαστρον μυρου ναρδου πιστικης πολυτελους και συντριψασα το αλαβαστρον κατεχεεν αυτου κατα της κεφαλης
Ewangelia Marka 14,3

Young's Literal Translation

And he, being in Bethany, in the house of Simon the leper, at his reclining (at meat), there came a woman having an alabaster box of ointment, of spikenard, very precious, and having broken the alabaster box, did pour on his head;
Ewangelia Marka 14,3

World English Bible

While he was at Bethany, in the house of Simon the leper, as he sat at the table, there came a woman having an alabaster jar of ointment of pure nard -- very costly. She broke the jar, and poured it over his head.
Ewangelia Marka 14,3

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić