„Tak i ciało plugawią, i zwierzchność odrzucają, i majestat bluźnią.”

Biblia Jakuba Wujka: List św. Judy 1,8

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Marka 14,1

Biblia Warszawska

A po dwóch dniach była Pascha i święto Przaśników. I arcykapłani oraz uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by go podstępem pojmać i zabić.
Ewangelia św. Marka 14,1

Biblia Brzeska

A była wielka noc i święto przaszników po dwu dni i szukali książęta kapłańskie i doktorowie, jakoby go zdradą pojmawszy, zabili.
Ewangelia św. Marka 14,1

Biblia Gdańska

A po dwóch dniach była wielkanoc, święto przaśników; i szukali przedniejsi kapłani i nauczeni w Piśmie, jakoby go zdradą pojmawszy, zabili.
Marka 14,1

Biblia Tysiąclecia

Za dwa dni była Pascha i Święto Przaśników. Arcykapłani i uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by Jezusa podstępnie ująć i zabić.
Ewangelia wg św. Marka 14,1

Biblia Jakuba Wujka

A było Pascha i Przaśniki po dwu dni. I szukali nawyższy kapłani i Doktorowie, jakoby go zdradą poimali i zabili.
Ewangelia wg św. Marka 14,1

Nowa Biblia Gdańska

Zaś za dwa dni była Pascha oraz Przaśniki, więc nawet przedniejsi kapłani i uczeni w Piśmie szukali, jakby go pojmać podstępem oraz zabić.
Dobra Nowina spisana przez Marka 14,1

Biblia Przekład Toruński

A za dwa dni była Pascha i Święto Przaśników; i szukali arcykapłani i uczeni w Piśmie sposobu, jakby Go podstępnie pojmać i zabić.
Ewangelia Marka 14,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A po dwóch dniach była Pascha i święto Przaśników. I naczelni kapłani oraz uczeni w Piśmie szukali sposobu, jak by go podstępnie schwytać i zabić.
Ewangelia Marka 14,1

American Standard Version

Now after two days was [the feast of] the passover and the unleavened bread: and the chief priests and the scribes sought how they might take him with subtlety, and kill him:
Ewangelia Marka 14,1

Clementine Vulgate

Erat autem Pascha et azyma post biduum : et qurebant summi sacerdotes et scrib quomodo eum dolo tenerent, et occiderent.
Ewangelia Marka 14,1

King James Version

After two days was the feast of the passover, and of unleavened bread: and the chief priests and the scribes sought how they might take him by craft, and put him to death.
Ewangelia Marka 14,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ην δε το πασχα και τα αζυμα μετα δυο ημερας και εζητουν οι αρχιερεις και οι γραμματεις πως αυτον εν δολω κρατησαντες αποκτεινωσιν
Ewangelia Marka 14,1

Young's Literal Translation

And the passover and the unleavened food were after two days, and the chief priests and the scribes were seeking how, by guile, having taken hold of him, they might kill him;
Ewangelia Marka 14,1

World English Bible

It was now two days before the feast of the Passover and the unleavened bread, and the chief priests and the scribes sought how they might sieze him by deception, and kill him.
Ewangelia Marka 14,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić