„Tedy król Aswerus odpowiedział na to tymi słowy królowej Ester: Któż jest takowy, a gdzie jest ten, któryby to prawie w sercu swem umyślił uczynić?”

Biblia Brzeska: Księga Estery 7,5

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Łukasza 12,41

Biblia Warszawska

A Piotr rzekł: Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich?
Ewangelia św. Łukasza 12,41

Biblia Brzeska

Zatym rzekł Piotr k niemu: Panie! A do nas-że mówisz to podobieństwo, czyli do wszytkich?
Ewangelia św. Łukasza 12,41

Biblia Gdańska

I rzekł mu Piotr: Panie! do nasże mówisz to podobieństwo, czyli do wszystkich?
Łukasza 12,41

Biblia Tysiąclecia

Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?
Ewangelia wg św. Łukasza 12,41

Biblia Jakuba Wujka

I rzekł mu Piotr: Panie, do nasże mówisz to podobieństwo czyli do wszytkich?
Ewangelia wg św. Łukasza 12,41

Nowa Biblia Gdańska

A Piotr mu powiedział: Panie, do nas mówisz to podobieństwo, czy też do wszystkich?
Dobra Nowina spisana przez Łukasza 12,41

Biblia Przekład Toruński

Wtedy Piotr powiedział Mu: Panie? Czy do nas mówisz to podobieństwo, czy też do wszystkich?
Ewangelia Łukasza 12,41

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy Piotr go zapytał: Panie, czy tę przypowieść mówisz do nas, czy też do wszystkich?
Ewangelia Łukasza 12,41

American Standard Version

And Peter said, Lord, speakest thou this parable unto us, or even unto all?
Ewangelia Łukasza 12,41

Clementine Vulgate

Ait autem et Petrus : Domine, ad nos dicis hanc parabolam, an et ad omnes ?
Ewangelia Łukasza 12,41

King James Version

Then Peter said unto him, Lord, speakest thou this parable unto us, or even to all?
Ewangelia Łukasza 12,41

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ειπεν δε αυτω ο πετρος κυριε προς ημας την παραβολην ταυτην λεγεις η και προς παντας
Ewangelia Łukasza 12,41

Young's Literal Translation

And Peter said to him, `Sir, unto us this simile dost thou speak, or also unto all?`
Ewangelia Łukasza 12,41

World English Bible

Peter said to him, "Lord, are you telling this parable to us, or to everybody?"
Ewangelia Łukasza 12,41

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić