„I tak cofnęli się przed mężami israelskimi w kierunku stepu, ale z bliska nacierały na nich bojowe zastępy israelskie; zaś co się tyczy mieszczan, to tych pozabijali w ich własnych siedzibach.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Sędziów 20,42

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 4,24

Biblia Warszawska

Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.
Ewangelia św. Jana 4,24

Biblia Brzeska

Bóg jestci duch, a tak ci, którzy go chwalą, potrzeba aby go chwalili w duchu i w prawdzie.
Ewangelia św. Jana 4,24

Biblia Gdańska

Bo i Ojciec takowych szuka, którzy by go chwalili. Bóg jest duch, a ci, którzy go chwalą, powinni go chwalić w duchu i w prawdzie.
Jana 4,24

Biblia Tysiąclecia

Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie.
Ewangelia wg św. Jana 4,24

Biblia Jakuba Wujka

Duch jest Bóg. A ci, którzy go chwalą, potrzeba, aby go chwalili w duchu i w prawdzie.
Ewangelia wg św. Jana 4,24

Nowa Biblia Gdańska

Bo i Ojciec szuka tych, którzy Go tak czczą. Bóg jest Duchem, więc owi czciciele powinni Go czcić w Duchu i prawdzie.
Dobra Nowina spisana przez Jana 4,24

Biblia Przekład Toruński

Bóg jest duchem, a ci, którzy Go czczą, winni Go czcić w duchu i w prawdzie.
Ewangelia Jana 4,24

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie.
Ewangelia Jana 4,24

American Standard Version

God is a Spirit: and they that worship him must worship in spirit and truth.
Ewangelia Jana 4,24

Clementine Vulgate

Spiritus est Deus : et eos qui adorant eum, in spiritu et veritate oportet adorare.
Ewangelia Jana 4,24

King James Version

God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.
Ewangelia Jana 4,24

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

πνευμα ο θεος και τους προσκυνουντας αυτον εν πνευματι και αληθεια δει προσκυνειν
Ewangelia Jana 4,24

Young's Literal Translation

God [is] a Spirit, and those worshipping Him, in spirit and truth it doth behove to worship.`
Ewangelia Jana 4,24

World English Bible

God is a Spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth."
Ewangelia Jana 4,24

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić