„A ujrzawszy obywatele ziemi Chananejskiej żałobę onę na polu Atad, mówili: Żałoba to ciężka Egipczanów; przetoż nazwano imię miejsca onego Abel Micraim, które jest przy brodzie Jordańskim.”

Biblia Gdańska (1881): 1 Mojżeszowa 50,11

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 20,9

Biblia Warszawska

Albowiem jeszcze nie rozumieli Pisma, że musi powstać z martwych.
Ewangelia św. Jana 20,9

Biblia Brzeska

Abowiem jeszcze nie rozumieli Pisma, iż jemu potrzeba była wstać z martwych.
Ewangelia św. Jana 20,9

Biblia Gdańska (1632)

Albowiem jeszcze nie rozumieli Pisma, iż miał zmartwychwstać.
Jana 20,9

Biblia Gdańska (1881)

Albowiem jeszcze nie rozumieli Pisma, iż miał zmartwychwstać.
Jana 20,9

Biblia Tysiąclecia

Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych.
Ewangelia wg św. Jana 20,9

Biblia Jakuba Wujka

Abowiem jeszcze nie rozumieli pisma, iż potrzeba było, aby on wstał z martwych.
Ewangelia wg św. Jana 20,9

Nowa Biblia Gdańska

Bowiem jeszcze nie znali Pisma, że jest mu konieczne powstać z martwych.
Dobra Nowina spisana przez Jana 20,9

Biblia Przekład Toruński

Jeszcze bowiem nie zrozumieli Pisma, że On musi powstać z martwych.
Ewangelia Jana 20,9

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jeszcze bowiem nie rozumieli Pisma, że miał zmartwychwstać.
Ewangelia Jana 20,9

American Standard Version

For as yet they knew not the scripture, that he must rise from the dead.
Ewangelia Jana 20,9

Clementine Vulgate

nondum enim sciebant Scripturam, quia oportebat eum a mortuis resurgere.
Ewangelia Jana 20,9

King James Version

For as yet they knew not the scripture, that he must rise again from the dead.
Ewangelia Jana 20,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ουδεπω γαρ ηδεισαν την γραφην οτι δει αυτον εκ νεκρων αναστηναι
Ewangelia Jana 20,9

Young's Literal Translation

for not yet did they know the Writing, that it behoveth him out of the dead to rise again.
Ewangelia Jana 20,9

World English Bible

For as yet they didn't know the scripture, that he must rise from the dead.
Ewangelia Jana 20,9

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić