„Wszakże dobrze uczyniliście, uczestnicząc w mojej udręce.”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Filipian 4,14

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 12,41

Biblia Warszawska

To powiedział Izajasz, gdyż ujrzał chwałę jego i mówił o nim.
Ewangelia św. Jana 12,41

Biblia Brzeska

Toć powiedał Ezajasz, gdy widział chwałę jego, a mówił o nim.
Ewangelia św. Jana 12,41

Biblia Gdańska

To powiedział Izajasz, gdy widział chwałę jego, i mówił o nim.
Jana 12,41

Biblia Tysiąclecia

Tak powiedział Izajasz, ponieważ ujrzał chwałę Jego i o Nim mówił.
Ewangelia wg św. Jana 12,41

Biblia Jakuba Wujka

To powiedział Izajasz, gdy widział chwałę jego, a mówił o nim.
Ewangelia wg św. Jana 12,41

Nowa Biblia Gdańska

To powiedział Izajasz, kiedy zobaczył jego chwałę oraz odnośnie niego opowiadał.
Dobra Nowina spisana przez Jana 12,41

Biblia Przekład Toruński

To powiedział Izajasz, gdy zobaczył Jego chwałę i mówił o Nim.
Ewangelia Jana 12,41

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

To powiedział Izajasz, gdy widział jego chwałę i mówił o nim.
Ewangelia Jana 12,41

American Standard Version

These things said Isaiah, because he saw his glory; and he spake of him.
Ewangelia Jana 12,41

Clementine Vulgate

Hc dixit Isaias, quando vidit gloriam ejus, et locutus est de eo.
Ewangelia Jana 12,41

King James Version

These things said Esaias, when he saw his glory, and spake of him.
Ewangelia Jana 12,41

Textus Receptus NT

ταυτα ειπεν ησαιας οτε ειδεν την δοξαν αυτου και ελαλησεν περι αυτου
Ewangelia Jana 12,41

Young's Literal Translation

these things said Isaiah, when he saw his glory, and spake of him.
Ewangelia Jana 12,41

World English Bible

Isaiah said these things when he saw his glory, and he spoke of him.
Ewangelia Jana 12,41

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić