„A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.”

Biblia Warszawska: List św. Pawła do Rzymian 5,5

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 12,37

Biblia Warszawska

A chociaż tyle cudów dokonał wobec nich, nie wierzyli w niego,
Ewangelia św. Jana 12,37

Biblia Brzeska

I gdy tak wiele cudów czynił przed nimi, przedsię weń nie wierzyli.
Ewangelia św. Jana 12,37

Biblia Gdańska

A choć tak wiele cudów uczynił przed nimi, przecię nie uwierzyli weń,
Jana 12,37

Biblia Tysiąclecia

Chociaż jednak uczynił On przed nimi tak wielkie znaki, nie uwierzyli w Niego,
Ewangelia wg św. Jana 12,37

Biblia Jakuba Wujka

A gdy tak wiele cudów czynił przed nimi, nie uwierzyli weń,
Ewangelia wg św. Jana 12,37

Nowa Biblia Gdańska

A choć uczynił tak wiele znaków przed nimi, nie uwierzyli względem niego,
Dobra Nowina spisana przez Jana 12,37

Biblia Przekład Toruński

A chociaż tak wiele cudownych znaków uczynił przed nimi, nie wierzyli w Niego;
Ewangelia Jana 12,37

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A choć tak wiele cudów uczynił wobec nich, jednak nie uwierzyli w niego;
Ewangelia Jana 12,37

American Standard Version

But though he had done so many signs before them, yet they believed not on him:
Ewangelia Jana 12,37

Clementine Vulgate

Cum autem tanta signa fecisset coram eis, non credebant in eum ;
Ewangelia Jana 12,37

King James Version

But though he had done so many miracles before them, yet they believed not on him:
Ewangelia Jana 12,37

Textus Receptus NT

τοσαυτα δε αυτου σημεια πεποιηκοτος εμπροσθεν αυτων ουκ επιστευον εις αυτον
Ewangelia Jana 12,37

Young's Literal Translation

yet he having done so many signs before them, they were not believing in him,
Ewangelia Jana 12,37

World English Bible

But though he had done so many signs before them, yet they didn't believe in him,
Ewangelia Jana 12,37

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić