„Lecz pozostać w cielesnej naturze jest potrzebniejsze dla was.”

Nowa Biblia Gdańska: List do Filipian 1,24

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 12,36

Biblia Warszawska

Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. To Jezus powiedział, i odszedłszy, ukrył się przed nimi.
Ewangelia św. Jana 12,36

Biblia Brzeska

Gdy światłość macie, wierzcież w światłość, abyście synmi światłości byli. A to powiedziawszy Jezus, wyszedł i schronił się od nich.
Ewangelia św. Jana 12,36

Biblia Gdańska

Póki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. To powiedział Jezus, a odszedłszy schronił się od nich.
Jana 12,36

Biblia Tysiąclecia

Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. To powiedział Jezus i odszedł, i ukrył się przed nimi.
Ewangelia wg św. Jana 12,36

Biblia Jakuba Wujka

Póki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. To powiedział Jezus i szedł, i schronił się od nich.
Ewangelia wg św. Jana 12,36

Nowa Biblia Gdańska

Dopóki macie światło, miejcie zaufanie względem światła, abyście mogli stać się dziećmi światła. To powiedział Jezus i odszedł, oraz z dala od nich się ukrył.
Dobra Nowina spisana przez Jana 12,36

Biblia Przekład Toruński

Dopóki macie światłość, wierzcie w światłość, abyście się stali synami światła. Gdy Jezus to powiedział, odszedł i ukrył się przed nimi.
Ewangelia Jana 12,36

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dopóki macie światłość, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości. Gdy Jezus to powiedział, odszedł i ukrył się przed nimi.
Ewangelia Jana 12,36

American Standard Version

While ye have the light, believe on the light, that ye may become sons of light. These things spake Jesus, and he departed and hid himself from them.
Ewangelia Jana 12,36

Clementine Vulgate

Dum lucem habetis, credite in lucem, ut filii lucis sitis. Hc locutus est Jesus, et abiit et abscondit se ab eis.
Ewangelia Jana 12,36

King James Version

While ye have light, believe in the light, that ye may be the children of light. These things spake Jesus, and departed, and did hide himself from them.
Ewangelia Jana 12,36

Textus Receptus NT

εως το φως εχετε πιστευετε εις το φως ινα υιοι φωτος γενησθε ταυτα ελαλησεν ο ιησους και απελθων εκρυβη απ αυτων
Ewangelia Jana 12,36

Young's Literal Translation

while ye have the light, believe in the light, that sons of light ye may become.` These things spake Jesus, and having gone away, he was hid from them,
Ewangelia Jana 12,36

World English Bible

While you have the light, believe in the light, that you may become sons of light." Jesus said these things, and he departed and hid himself from them.
Ewangelia Jana 12,36

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić