„aby czynił sąd przeciwko wszytkim i strofował wszytki niezbożniki ze wszytkich uczynków ich niezbożnych, które niezbożnie płodzili, i ze wszytkich przykrości, które mówili przeciw Bogu niezbożni grzesznicy.”

Biblia Jakuba Wujka: List św. Judy 1,15

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 12,34

Biblia Warszawska

Ale lud mu odpowiedział: Słyszeliśmy z zakonu, że Chrystus trwa na wieki; jakże więc możesz mówić, że Syn Człowieczy musi być wywyższony? Kimże jest ów Syn Człowieczy?
Ewangelia św. Jana 12,34

Biblia Brzeska

Tedy mu odpowiedziało zgromadzenie: My słyszelichmy z zakonu, że Krystus trwa wiecznie. Jakoż ty tedy powiedasz, iż potrzeba, aby był powyższon Syn człowieczy? I któryż to jest Syn człowieczy?
Ewangelia św. Jana 12,34

Biblia Gdańska

Odpowiedział mu on lud: Myśmy słyszeli z zakonu, iż Chrystus trwa na wieki; a jakoż ty mówisz, że musi być podwyższony Syn człowieczy? i któryż to jest Syn człowieczy?
Jana 12,34

Biblia Tysiąclecia

Na to tłum Mu odpowiedział: Myśmy się dowiedzieli z Prawa, że Mesjasz ma trwać na wieki. Jakżeż Ty możesz mówić, że potrzeba wywyższyć Syna Człowieczego? Któż to jest ten Syn Człowieczy?
Ewangelia wg św. Jana 12,34

Biblia Jakuba Wujka

Odpowiedziała mu rzesza: Myśmy słyszeli z zakonu, że Chrystus trwa na wieki, a jakoż ty powiadasz: Potrzeba, aby był podwyższon Syn człowieczy? Któryż to jest Syn człowieczy?
Ewangelia wg św. Jana 12,34

Nowa Biblia Gdańska

Zatem odpowiedział mu tłum: Myśmy usłyszeli z Prawa, że Chrystus pozostaje niezmiennym na wieczność, więc jakże ty mówisz, że Syn Człowieka ma zostać wyniesiony? Kto to jest ten Syn Człowieka?
Dobra Nowina spisana przez Jana 12,34

Biblia Przekład Toruński

A tłum odpowiedział Mu: My wiemy ze słuchania Prawa, że Mesjasz trwa na wieki; jak więc Ty możesz mówić, że musi być podniesiony Syn Człowieczy? I kto to jest ten Syn Człowieczy?
Ewangelia Jana 12,34

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ludzie mu odpowiedzieli: Dowiedzieliśmy się z prawa, że Chrystus trwa na wieki. Jakże więc ty możesz mówić, że Syn Człowieczy musi być wywyższony? Któż to jest Syn Człowieczy?
Ewangelia Jana 12,34

American Standard Version

The multitude therefore answered him, We have heard out of the law that the Christ abideth for ever: and how sayest thou, The Son of man must be lifted up? who is this Son of man?
Ewangelia Jana 12,34

Clementine Vulgate

Respondit ei turba : Nos audivimus ex lege, quia Christus manet in ternum : et quomodo tu dicis : Oportet exaltari Filium hominis ? quis est iste Filius hominis ?
Ewangelia Jana 12,34

King James Version

The people answered him, We have heard out of the law that Christ abideth for ever: and how sayest thou, The Son of man must be lifted up? who is this Son of man?
Ewangelia Jana 12,34

Textus Receptus NT

απεκριθη αυτω ο οχλος ημεις ηκουσαμεν εκ του νομου οτι ο χριστος μενει εις τον αιωνα και πως συ λεγεις οτι δει υψωθηναι τον υιον του ανθρωπου τις εστιν ουτος ο υιος του ανθρωπου
Ewangelia Jana 12,34

Young's Literal Translation

the multitude answered him, `We heard out of the law that the Christ doth remain -- to the age; and how dost thou say, That it behoveth the Son of Man to be lifted up? who is this -- the Son of Man?`
Ewangelia Jana 12,34

World English Bible

The multitude answered him, "We have heard out of the law that the Christ remains forever. How do you say, 'the Son of Man must be lifted up?` Who is this Son of Man?"
Ewangelia Jana 12,34

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić