„Lecz Beniaminici wyszli z Gibei w tym drugim dniu na ich spotkanie i jeszcze raz położyli trupem wśród synów izraelskich osiemnaście tysięcy mężów zbrojnych w miecze.”

Biblia Warszawska: Księga Sędziów 20,25

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Ewangelia św. Jana 12,31

Biblia Warszawska

Teraz odbywa się sąd nad tym światem; teraz władca tego świata będzie wyrzucony.
Ewangelia św. Jana 12,31

Biblia Brzeska

Terazci jest sąd świata tego. Terazci książę tego świata precz wyrzucone będzie.
Ewangelia św. Jana 12,31

Biblia Gdańska

Teraz jest sąd świata tego, teraz książę świata tego precz wyrzucony będzie.
Jana 12,31

Biblia Tysiąclecia

Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony.
Ewangelia wg św. Jana 12,31

Biblia Jakuba Wujka

Teraz jest sąd świata: teraz książę tego świata precz wyrzucone będzie.
Ewangelia wg św. Jana 12,31

Nowa Biblia Gdańska

Teraz dzieje się sąd tego świata, teraz władca tego świata będzie wyrzucony na zewnątrz.
Dobra Nowina spisana przez Jana 12,31

Biblia Przekład Toruński

Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz przywódca tego świata zostanie wyrzucony na zewnątrz.
Ewangelia Jana 12,31

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Teraz odbywa się sąd tego świata, teraz władca tego świata będzie wyrzucony precz.
Ewangelia Jana 12,31

American Standard Version

Now is the judgment of this world: now shall the prince of this world be cast out.
Ewangelia Jana 12,31

Clementine Vulgate

Nunc judicium est mundi : nunc princeps hujus mundi ejicietur foras.
Ewangelia Jana 12,31

King James Version

Now is the judgment of this world: now shall the prince of this world be cast out.
Ewangelia Jana 12,31

Textus Receptus NT

νυν κρισις εστιν του κοσμου τουτου νυν ο αρχων του κοσμου τουτου εκβληθησεται εξω
Ewangelia Jana 12,31

Young's Literal Translation

now is a judgment of this world, now shall the ruler of this world be cast forth;
Ewangelia Jana 12,31

World English Bible

Now is the judgment of this world. Now the prince of this world will be cast out.
Ewangelia Jana 12,31

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić