„W dniu zaś ofiary Pańskiej Ja ześlę karę na książąt i synów królewskich, i wszystkich, którzy się ubierają w szaty cudzoziemskie.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Sofoniasza 1,8

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Dzieje Apostolskie 5,2

Biblia Warszawska

I za wiedzą żony zachował dla siebie część pieniędzy, a resztę przyniósł i złożył u stóp apostołów.
Dzieje Apostolskie 5,2

Biblia Brzeska

I wyjął nieco z pieniędzy, o czym wiedziała i żona jego, a przyniózszy część niektórą, położył przed nogi apostolskie.
Dzieje Apostolskie 5,2

Biblia Gdańska (1632)

I ujął nieco z onych pieniędzy z wiadomością żony swojej, a przyniósłszy część niejaką, położył u nóg apostolskich.
Dzieje Apostolskie 5,2

Biblia Gdańska (1881)

I ujął nieco z onych pieniędzy z wiadomością żony swojej, a przyniósłszy część niejaką, położył u nóg apostolskich.
Dzieje Apostolskie 5,2

Biblia Tysiąclecia

i za wiedzą żony odłożył sobie część zapłaty, a pewną część przyniósł i złożył u stóp Apostołów.
Dzieje Apostolskie 5,2

Biblia Jakuba Wujka

i ujął z pieniędzy za rolą, z wiadomością żony swej, a przyniózszy część niektórą, położył przed nogi apostolskie.
Dzieje Apostolskie 5,2

Nowa Biblia Gdańska

Oraz zabrał sobie trochę z ceny, za wiedzą swojej żony. Przyniósł też pewną część i położył u nóg apostołów.
Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 5,2

Biblia Przekład Toruński

I za wiedzą swojej żony przywłaszczył sobie część zapłaty, a jakąś część z niej położył u stóp apostołów.
Dzieje Apostolskie 5,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I za wiedzą swojej żony odłożył sobie część pieniędzy, a pewną część przyniósł i złożył u stóp apostołów.
Dzieje Apostolskie 5,2

American Standard Version

and kept back [part] of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part, and laid it at the apostles` feet.
Dzieje Apostolskie 5,2

Clementine Vulgate

et fraudavit de pretio agri, conscia uxore sua : et afferens partem quamdam, ad pedes Apostolorum posuit.
Dzieje Apostolskie 5,2

King James Version

And kept back part of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part, and laid it at the apostles' feet.
Dzieje Apostolskie 5,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ενοσφισατο απο της τιμης συνειδυιας και της γυναικος αυτου και ενεγκας μερος τι παρα τους ποδας των αποστολων εθηκεν
Dzieje Apostolskie 5,2

Young's Literal Translation

and did keep back of the price -- his wife also knowing -- and having brought a certain part, at the feet of the apostles he laid [it].
Dzieje Apostolskie 5,2

World English Bible

and kept back part of the price, his wife also being aware of it, and brought a certain part, and laid it at the apostles` feet.
Dzieje Apostolskie 5,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić