„I spuściła je na powrozie z okna; bo dom jej był przy murze i ona na murze mieszkała.”

Biblia Gdańska: Jozuego 2,15

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Dzieje Apostolskie 3,12

Biblia Warszawska

Ujrzawszy to Piotr, odezwał się do ludu: Mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi?
Dzieje Apostolskie 3,12

Biblia Brzeska

Co widząc Piotr, tak mówił do ludu: Mężowie izraelscy! Cóż się temu dziwujecie? Abo przeczeście na nas udali oczy wasze, jakobychmy to mocą i świątobliwością naszą uczynili, iż ten to chodzi?
Dzieje Apostolskie 3,12

Biblia Gdańska

Co widziąc Piotr, przemówił do ludu: Mężowie Izraelscy! cóż się temu dziwujecie, albo czemu się nam tak pilnie przypatrujecie, jakobyśmy to własną mocą albo pobożnością uczynili, aby ten chodził?
Dzieje Apostolskie 3,12

Biblia Tysiąclecia

Na ten widok Piotr przemówił do ludu: Mężowie izraelscy! Dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi?
Dzieje Apostolskie 3,12

Biblia Jakuba Wujka

A ujźrzawszy Piotr, odpowiedział do ludu: Mężowie Izraelscy, co się temu dziwujecie? Abo przecz się nam przypatrujecie, jakobychmy naszą mocą abo władzą uczynili, że ten chodzi?
Dzieje Apostolskie 3,12

Nowa Biblia Gdańska

A Piotr to widząc, powiedział do ludu: Mężowie Israelici, dlaczego z tego powodu się dziwicie, albo czemu nam się przypatrujecie, jakbyśmy własną mocą czy pobożnością czynili, że on chodzi?
Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 3,12

Biblia Przekład Toruński

Co widząc Piotr, odpowiedział ludowi: Mężowie Izraelici! Dlaczego się z tego powodu dziwicie, lub dlaczego tak uważnie nam się przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą lub pobożnością uczynili, że on chodzi?
Dzieje Apostolskie 3,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Kiedy Piotr to zobaczył, przemówił do ludzi: Mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi?
Dzieje Apostolskie 3,12

American Standard Version

And when Peter saw it, he answered unto the people, Ye men of Israel, why marvel ye at this man? or why fasten ye your eyes on us, as though by our own power or godliness we had made him to walk?
Dzieje Apostolskie 3,12

Clementine Vulgate

Videns autem Petrus, respondit ad populum : Viri Isralit, quid miramini in hoc, aut nos quid intuemini, quasi nostra virtute aut potestate fecerimus hunc ambulare ?
Dzieje Apostolskie 3,12

King James Version

And when Peter saw it, he answered unto the people, Ye men of Israel, why marvel ye at this? or why look ye so earnestly on us, as though by our own power or holiness we had made this man to walk?
Dzieje Apostolskie 3,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ιδων δε πετρος απεκρινατο προς τον λαον ανδρες ισραηλιται τι θαυμαζετε επι τουτω η ημιν τι ατενιζετε ως ιδια δυναμει η ευσεβεια πεποιηκοσιν του περιπατειν αυτον
Dzieje Apostolskie 3,12

Young's Literal Translation

and Peter having seen, answered unto the people, `Men, Israelites! why wonder ye at this? or on us why look ye so earnestly, as if by our own power or piety we have made him to walk?
Dzieje Apostolskie 3,12

World English Bible

When Peter saw it, he answered to the people, "You men of Israel, why do you marvel at this man? Why do you fasten your eyes on us, as though by our own power or godliness we had made him walk?
Dzieje Apostolskie 3,12

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić