„PAN cierpliwy a wielkiej mocy, a oczyściając nie uczyni niewinnym; PAN - w burzej i w wichrze drogi jego, a mgły proch nóg jego.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Nahuma 1,3

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Dzieje Apostolskie 3,13

Biblia Warszawska

Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił Syna swego, Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność;
Dzieje Apostolskie 3,13

Biblia Brzeska

Bóg on Abrahamów, Izaaków i Jakubów, a Bóg ojców naszych, uwielbiłci Jezusa, Syna swego, któregoście wy wydali i zaprzeliście się go przed Piłatem, gdyż go on wolnym być osądził.
Dzieje Apostolskie 3,13

Biblia Gdańska

Bóg Abrahama i Izaaka i Jakóba, Bóg ojców naszych, uwielbił Jezusa, Syna swego, któregoście wy wydali i zaparliście się go przed twarzą Piłatową, który go sądził być godnym wypuszczenia.
Dzieje Apostolskie 3,13

Biblia Tysiąclecia

Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić.
Dzieje Apostolskie 3,13

Biblia Jakuba Wujka

Bóg Abrahamów i Bóg Izaaków, i Bóg Jakobów, Bóg ojców naszych, uwielbił Jezusa, Syna swego, któregoście wy wydali i zaprzeliście się przed Piłatem, gdyż jego zdanie było, aby był wypuszczon.
Dzieje Apostolskie 3,13

Nowa Biblia Gdańska

Bóg Abrahama, Izaaka i Jakóba; Bóg naszych przodków wysławił swojego Syna Jezusa. Wy go wydaliście oraz zaparliście się go przed obliczem Piłata, który go postanowił uniewinnić.
Dokonania apostołów w Panu Jezusie Chrystusie 3,13

Biblia Przekład Toruński

Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, Bóg naszych ojców, wprowadził do chwały Jezusa, swojego Syna, którego wy wydaliście i wyparliście się Go przed obliczem Piłata, który zasądził Jego uwolnienie.
Dzieje Apostolskie 3,13

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg naszych ojców, uwielbił Jezusa, swego Syna, którego wy wydaliście i wyparliście się przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić.
Dzieje Apostolskie 3,13

American Standard Version

The God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob, the God of our fathers, hath glorified his Servant Jesus; whom ye delivered up, and denied before the face of Pilate, when he had determined to release him.
Dzieje Apostolskie 3,13

Clementine Vulgate

Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus Jacob, Deus patrum nostrorum glorificavit filium suum Jesum, quem vos quidem tradidistis, et negastis ante faciem Pilati, judicante illo dimitti.
Dzieje Apostolskie 3,13

King James Version

The God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob, the God of our fathers, hath glorified his Son Jesus; whom ye delivered up, and denied him in the presence of Pilate, when he was determined to let him go.
Dzieje Apostolskie 3,13

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο θεος αβρααμ και ισαακ και ιακωβ ο θεος των πατερων ημων εδοξασεν τον παιδα αυτου ιησουν ον υμεις παρεδωκατε και ηρνησασθε αυτον κατα προσωπον πιλατου κριναντος εκεινου απολυειν
Dzieje Apostolskie 3,13

Young's Literal Translation

`The God of Abraham, and of Isaac, and of Jacob, the God of our fathers, did glorify His child Jesus, whom ye delivered up, and denied him in the presence of Pilate, he having given judgment to release [him],
Dzieje Apostolskie 3,13

World English Bible

The God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of our fathers, has glorified his Servant Jesus, whom you delivered up, and denied before the face of Pilate, when he had determined to release him.
Dzieje Apostolskie 3,13

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić