„Twoja szyja jest jak wieża z kości słoniowej, twoje oczy jak stawy w Cheszbonie, przy bramie Bat-Rabbim. Twój nos jak baszta Libanu, która patrzy w stronę Damaszku.”

Biblia Warszawska: Pieśń nad Pieśniami 7,5

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Drugi list św. Pawła do Koryntian 11,15

Biblia Warszawska

Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 11,15

Biblia Brzeska

Nie wielkać tedy rzecz, jesli też służebnicy jego przemieniają się na kształt sług sprawiedliwości, których dokończenie będzie podług uczynków ich.
2 List św. Pawła do Koryntian 11,15

Biblia Gdańska (1632)

Nie wielka tedy, jeźli też słudzy jego przemieniają się, jakoby byli sługami sprawiedliwości, których koniec będzie podług uczynków ich.
2 Koryntów 11,15

Biblia Gdańska (1881)

Nie wielka tedy, jeźli też słudzy jego przemieniają się, jakoby byli sługami sprawiedliwości, których koniec będzie podług uczynków ich.
2 Koryntów 11,15

Biblia Tysiąclecia

Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według swoich uczynków.
2 List do Koryntian 11,15

Biblia Jakuba Wujka

Nie wielka tedy jest, jeśli słudzy jego przemieniają się jakoby słudzy sprawiedliwości: których koniec będzie podług uczynków ich.
2 List do Koryntian 11,15

Nowa Biblia Gdańska

Nie wielką więc rzeczą, jeśli i jego słudzy zmieniają sobie postać na jakby sług sprawiedliwości; ich koniec będzie według ich uczynków.
Drugi list do Koryntian 11,15

Biblia Przekład Toruński

Nic więc wielkiego, jeśli i słudzy jego są zmieniani na postać jakby sług sprawiedliwości – ich koniec będzie zgodny z ich czynami.
2 List do Koryntian 11,15

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nic więc wielkiego, jeśli i jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości. Koniec ich jednak będzie według ich uczynków.
II List do Koryntian 11,15

American Standard Version

It is no great thing therefore if his ministers also fashion themselves as ministers of righteousness, whose end shall be according to their works.
2 List do Koryntian 11,15

Clementine Vulgate

Non est ergo magnum, si ministri ejus transfigurentur velut ministri justiti : quorum finis erit secundum opera ipsorum.
2 List do Koryntian 11,15

King James Version

Therefore it is no great thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness; whose end shall be according to their works.
2 List do Koryntian 11,15

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ου μεγα ουν ει και οι διακονοι αυτου μετασχηματιζονται ως διακονοι δικαιοσυνης ων το τελος εσται κατα τα εργα αυτων
2 List do Koryntian 11,15

Young's Literal Translation

no great thing, then, if also his ministrants do transform themselves as ministrants of righteousness -- whose end shall be according to their works.
2 List do Koryntian 11,15

World English Bible

It is no great thing therefore if his ministers also masquerade as servants of righteousness, whose end will be according to their works.
2 List do Koryntian 11,15

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić