„Zatrąbcie w trąbę w Gabaa, i w trąbę w Rama; krzyczcie w Bet Awen: Nieprzyjaciel za tobą, o Benjaminie!”

Biblia Gdańska (1632): Ozeasz 5,8

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Drugi list św. Pawła do Koryntian 11,14

Biblia Warszawska

I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 11,14

Biblia Brzeska

A toć nie dziwno, abowiem sam Szatan przemienia się w anioła światłości.
2 List św. Pawła do Koryntian 11,14

Biblia Gdańska (1632)

A nie dziw: bo i szatan sam przemienia się w Anioła światłości.
2 Koryntów 11,14

Biblia Gdańska (1881)

A nie dziw: bo i szatan sam przemienia się w Anioła światłości.
2 Koryntów 11,14

Biblia Tysiąclecia

I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości.
2 List do Koryntian 11,14

Biblia Jakuba Wujka

A nie dziw: abowiem sam szatan przemienia się w anjoła światłości.
2 List do Koryntian 11,14

Nowa Biblia Gdańska

A to nie osobliwość, gdyż sam szatan zmienia sobie postać na anioła światłości.
Drugi list do Koryntian 11,14

Biblia Przekład Toruński

I nie ma w tym nic dziwnego, bo sam szatan zmienia swą postać na anioła światłości.
2 List do Koryntian 11,14

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I nic dziwnego, sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości.
II List do Koryntian 11,14

American Standard Version

And no marvel; for even Satan fashioneth himself into an angel of light.
2 List do Koryntian 11,14

Clementine Vulgate

Et non mirum : ipse enim Satanas transfigurat se in angelum lucis.
2 List do Koryntian 11,14

King James Version

And no marvel; for Satan himself is transformed into an angel of light.
2 List do Koryntian 11,14

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και ου θαυμαστον αυτος γαρ ο σατανας μετασχηματιζεται εις αγγελον φωτος
2 List do Koryntian 11,14

Young's Literal Translation

and no wonder -- for even the Adversary doth transform himself into a messenger of light;
2 List do Koryntian 11,14

World English Bible

No wonder, for even Satan masquerades as an angel of light.
2 List do Koryntian 11,14

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić