„A lampa Boża jeszcze nie zgasła w świątyni PANA, gdzie była arka Boga, i Samuel też się położył;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: I Księga Samuela 3,3

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Drugi list św. Pawła do Koryntian 1,21

Biblia Warszawska

Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg,
Drugi list św. Pawła do Koryntian 1,21

Biblia Brzeska

Przytym ten, który nas potwierdza z wami w Krystusie i który nas pomazał, jestci Bóg.
2 List św. Pawła do Koryntian 1,21

Biblia Gdańska

Ale ten, który nas utwierdza z wami w Chrystusie i który nas pomazał, Bóg jest;
2 Koryntów 1,21

Biblia Tysiąclecia

Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie, i który nas namaścił, jest Bóg.
2 List do Koryntian 1,21

Biblia Jakuba Wujka

A który nas potwierdza z wami w Chrystusie i który nas pomazał, Bóg:
2 List do Koryntian 1,21

Nowa Biblia Gdańska

Ale Tym, co nas umacnia razem z wami i który nas namaścił - jest Bóg.
Drugi list do Koryntian 1,21

Biblia Przekład Toruński

A Tym, który nas utwierdza razem z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg;
2 List do Koryntian 1,21

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tym zaś, który utwierdza nas razem z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg;
II List do Koryntian 1,21

American Standard Version

Now he that establisheth us with you in Christ, and anointed us, is God;
2 List do Koryntian 1,21

Clementine Vulgate

Qui autem confirmat nos vobiscum in Christo, et qui unxit nos Deus :
2 List do Koryntian 1,21

King James Version

Now he which stablisheth us with you in Christ, and hath anointed us, is God;
2 List do Koryntian 1,21

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο δε βεβαιων ημας συν υμιν εις χριστον και χρισας ημας θεος
2 List do Koryntian 1,21

Young's Literal Translation

and He who is confirming you with us into Christ, and did anoint us, [is] God,
2 List do Koryntian 1,21

World English Bible

Now he who establishes us with you in Christ, and anointed us, is God;
2 List do Koryntian 1,21

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić