„Trwajcie w modlitwie, czuwając na niej z dziękczynieniem;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Kolosan 4,2

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Drugi list św. Pawła do Koryntian 1,20

Biblia Warszawska

Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje "Tak"; dlatego też przez niego mówimy "Amen" ku chwale Bożej.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 1,20

Biblia Brzeska

Abowiem ile jest obietnic Bożych, w nim są Tak, a w nim Amen, ku chwale Bożej przez nas.
2 List św. Pawła do Koryntian 1,20

Biblia Gdańska

Bo ile jest obietnic Bożych, w nim są Tak i w nim są Amen, ku chwale Bożej przez nas.
2 Koryntów 1,20

Biblia Tysiąclecia

Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są "tak" w Nim. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze "Amen" Bogu na chwałę.
2 List do Koryntian 1,20

Biblia Jakuba Wujka

Bo ile obietnic Bożych są, w nim JEST; przetoż i przezeń Amen Bogu ku chwale naszej.
2 List do Koryntian 1,20

Nowa Biblia Gdańska

Bo jak liczne są obietnice Boga, one są w nim - Tak, dlatego też przez niego - Amen, od nas - na chwałę Bogu.
Drugi list do Koryntian 1,20

Biblia Przekład Toruński

Bo ile było obietnic Boga, w Nim mają swoje „tak”, i w Nim są „amen”, na chwałę Bogu przez nas.
2 List do Koryntian 1,20

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Ile jest bowiem obietnic Boga, w nim są „tak” i w nim są „Amen”, ku chwale Boga przez nas.
II List do Koryntian 1,20

American Standard Version

For how many soever be the promises of God, in him is the yea: wherefore also through him is the Amen, unto the glory of God through us.
2 List do Koryntian 1,20

Clementine Vulgate

Quotquot enim promissiones Dei sunt, in illo Est : ideo et per ipsum Amen Deo ad gloriam nostram.
2 List do Koryntian 1,20

King James Version

For all the promises of God in him are yea, and in him Amen, unto the glory of God by us.
2 List do Koryntian 1,20

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οσαι γαρ επαγγελιαι θεου εν αυτω το ναι και εν αυτω το αμην τω θεω προς δοξαν δι ημων
2 List do Koryntian 1,20

Young's Literal Translation

for as many as [are] promises of God, in him [are] the Yes, and in him the Amen, for glory to God through us;
2 List do Koryntian 1,20

World English Bible

For however many are the promises of God, in him is the "Yes." Therefore also through him is the "Amen," to the glory of God through us.
2 List do Koryntian 1,20

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić