„Dlatego wszyscy ziemscy królowie pragnęli widzieć Salomona, aby słuchać jego mądrości, którą Bóg dał w jego serce.”

Nowa Biblia Gdańska: 2 Kronik 9,23

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Drugi list św. Pawła do Koryntian 1,16

Biblia Warszawska

A od was pójść do Macedonii, a z Macedonii znowu przybyć do was, abyście wy wyprawili mnie do Judei.
Drugi list św. Pawła do Koryntian 1,16

Biblia Brzeska

I przez was przejdź do Macedonijej i zasię z Macedonijej przejdź do was i od was być doprowadzon do żydowskiej ziemie.
2 List św. Pawła do Koryntian 1,16

Biblia Gdańska

I przez was iść do Macedonii, i zasię z Macedonii przyjść do was, i od was być odprowadzony do Judzkiej ziemi.
2 Koryntów 1,16

Biblia Tysiąclecia

a następnie udać się od was do Macedonii i z Macedonii znów przyjść do was po to, byście mnie wyprawili w podróż do Judei.
2 List do Koryntian 1,16

Biblia Jakuba Wujka

i przez was przejść do Macedonijej, i zasię z Macedonijej przyść do was, i od was być doprowadzon do Żydowskiej ziemie.
2 List do Koryntian 1,16

Nowa Biblia Gdańska

A przez was przejść do Macedonii i znowu do was przyjść z Macedonii, oraz przez was zostać odprowadzony do Judei.
Drugi list do Koryntian 1,16

Biblia Przekład Toruński

A od was przejść do Macedonii, a z Macedonii ponownie przyjść do was, abyście wy mnie wyprawili do Judei.
2 List do Koryntian 1,16

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A od was udać się do Macedonii, a z Macedonii znowu przybyć do was i zostać przez was wyprawionym do Judei.
II List do Koryntian 1,16

American Standard Version

and by you to pass into Macedonia, and again from Macedonia to come unto you, and of you to be set forward on my journey unto Judaea.
2 List do Koryntian 1,16

Clementine Vulgate

et per vos transire in Macedoniam, et iterum a Macedonia venire ad vos, et a vobis deduci in Judam.
2 List do Koryntian 1,16

King James Version

And to pass by you into Macedonia, and to come again out of Macedonia unto you, and of you to be brought on my way toward Judaea.
2 List do Koryntian 1,16

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και δι υμων διελθειν εις μακεδονιαν και παλιν απο μακεδονιας ελθειν προς υμας και υφ υμων προπεμφθηναι εις την ιουδαιαν
2 List do Koryntian 1,16

Young's Literal Translation

and through you to pass to Macedonia, and again from Macedonia to come unto you, and by you to be sent forward to Judea.
2 List do Koryntian 1,16

World English Bible

and by you to pass into Macedonia, and again from Macedonia to come to you, and to be sent forward by you on my journey to Judea.
2 List do Koryntian 1,16

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić