„Podnosi nędzarza z prochu, A ubogiego wywyższa ze śmieci,”

Biblia Warszawska: Księga Psalmów 113,7

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Drugi list św. Pawła do Koryntian 1,17

Biblia Warszawska

Czy więc, mając taki zamiar, postąpiłem lekkomyślnie? Albo czy plany moje według ciała układam, tak iż u mnie "Tak, Tak" jest równocześnie "Nie, Nie"?
Drugi list św. Pawła do Koryntian 1,17

Biblia Brzeska

A gdym to umyslił, izalim użył jakiej niestateczności? Abo izali ty rzeczy, które myslę, według ciała myslę, aby we mnie było: Tak i Nie?
2 List św. Pawła do Koryntian 1,17

Biblia Gdańska

O tem tedy myśląc, izalim co lekkomyślnie uczynił? albo to, o czem myślę, izali według ciała myślę, aby było u mnie: Tak tak i Nie nie?
2 Koryntów 1,17

Biblia Tysiąclecia

Czyż więc poczynałem sobie lekkomyślnie, wszystko to zamierzając? Albo układając to, czym postanawiał według ciała w ten sposób, iżby "tak, tak" było u mnie równocześnie "nie, nie".
2 List do Koryntian 1,17

Biblia Jakuba Wujka

Gdym tedy to chciał, izalim użył lekkomyślności? Abo co myślę, według ciała myślę, aby u mnie było JEST i NIE?
2 List do Koryntian 1,17

Nowa Biblia Gdańska

To więc postanawiając, czy zaraz posłużyłem się lekkomyślnością? Albo, czy co postanawiam, postanawiam z cielesnej natury, aby mogło być według mnie: Tak, tak i nie, nie?
Drugi list do Koryntian 1,17

Biblia Przekład Toruński

To więc postanawiając, czy wykazałem się jakąś lekkomyślnością? Albo czy to, co postanawiam, według ciała postanawiam? Aby było u mnie „tak, tak” i równocześnie „nie, nie”?
2 List do Koryntian 1,17

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Czy więc tak postanawiając, postąpiłem lekkomyślnie? Albo czy to, co postanawiam, postanawiam według ciała, aby było u mnie „tak, tak” i „nie, nie”?
II List do Koryntian 1,17

American Standard Version

When I therefore was thus minded, did I show fickleness? or the things that I purpose, do I purpose according to the flesh, that with me there should be the yea yea and the nay nay?
2 List do Koryntian 1,17

Clementine Vulgate

Cum ergo hoc voluissem, numquid levitate usus sum ? aut qu cogito, secundum carnem cogito, ut sit apud me Est et Non ?
2 List do Koryntian 1,17

King James Version

When I therefore was thus minded, did I use lightness? or the things that I purpose, do I purpose according to the flesh, that with me there should be yea yea, and nay nay?
2 List do Koryntian 1,17

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τουτο ουν βουλευομενος μη τι αρα τη ελαφρια εχρησαμην η α βουλευομαι κατα σαρκα βουλευομαι ινα η παρ εμοι το ναι ναι και το ου ου
2 List do Koryntian 1,17

Young's Literal Translation

This, therefore, counselling, did I then use the lightness; or the things that I counsel, according to the flesh do I counsel, that it may be with me Yes, yes, and No, no?
2 List do Koryntian 1,17

World English Bible

When I therefore was thus determined, did I show fickleness? Or the things that I purpose, do I purpose according to the flesh, that with me there should be the "Yes, yes" and the "No, no?"
2 List do Koryntian 1,17

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić