„A mowa ich wiada się, jakoby piekielny ogień, z których jest Himeneus i Filetus.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Pawła do Tymoteusza 2,17

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5,11

Biblia Warszawska

Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie.
1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5,11

Biblia Brzeska

A przetoż napominajcie jeden drugiego i budujcie jedni drugich, jako też czynicie.
1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5,11

Biblia Gdańska

Przetoż napominajcie jedni drugich i budujcie jeden drugiego, jako i czynicie.
1 Tesalonicensów 5,11

Biblia Tysiąclecia

Dlatego zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich, jak to zresztą czynicie.
1 List do Tesaloniczan 5,11

Biblia Jakuba Wujka

Dlatego cieszcie się społecznie i budujcie jeden drugiego, jako i czynicie.
1 List do Tesaloniczan 5,11

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego zachęcajcie jedni drugich oraz budujcie jeden drugiego, tak jak też czynicie.
Pierwszy list do Tesaloniczan 5,11

Biblia Przekład Toruński

Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie jeden drugiego, co też i czynicie.
1 List do Tesaloniczan 5,11

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego zachęcajcie jedni drugich i budujcie się wzajemnie, jak to zresztą czynicie.
I List do Tesaloniczan 5,11

American Standard Version

Wherefore exhort one another, and build each other up, even as also ye do.
1 List do Tesaloniczan 5,11

Clementine Vulgate

Propter quod consolamini invicem, et dificate alterutrum, sicut et facitis.
1 List do Tesaloniczan 5,11

King James Version

Wherefore comfort yourselves together, and edify one another, even as also ye do.
1 List do Tesaloniczan 5,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

διο παρακαλειτε αλληλους και οικοδομειτε εις τον ενα καθως και ποιειτε
1 List do Tesaloniczan 5,11

Young's Literal Translation

wherefore, comfort ye one another, and build ye up, one the one, as also ye do.
1 List do Tesaloniczan 5,11

World English Bible

Therefore exhort one another, and build each other up, even as you also do.
1 List do Tesaloniczan 5,11

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić