„I zapalił się gniewem Saul na Jonatana, i rzekł mu: Synu złośliwy, a upornej matki, azaż nie wiem, iżeś sobie obrał syna Isajego, ku zelżywości twojej, i ku pohańbieniu i sromocie matki twojej?”

Biblia Gdańska (1881): 1 Samuelowa 20,30

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 3,5

Biblia Warszawska

Bo któż to jest Apollos? Albo, któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 3,5

Biblia Brzeska

Czymże tedy jest Paweł? A czym jest Apollo? Jedno słudzy, przez któreście uwierzyli, a jako każdemu Pan dał.
1 List św. Pawła do Koryntian 3,5

Biblia Gdańska (1632)

Bo któż jest, Paweł? Kto Apollos? jedno słudzy, przez którycheście uwierzyli, a to jako każdemu Pan dał.
1 Koryntów 3,5

Biblia Gdańska (1881)

Bo któż jest, Paweł? Kto Apollos? jedno słudzy, przez którycheście uwierzyli, a to jako każdemu Pan dał.
1 Koryntów 3,5

Biblia Tysiąclecia

Kimże jest Apollos? Albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan.
1 List do Koryntian 3,5

Biblia Jakuba Wujka

Słudzy tego, któremuście uwierzyli, a jako każdemu Pan dał.
1 List do Koryntian 3,5

Nowa Biblia Gdańska

Kim więc, jest Paweł? A kim Apollos? Tylko inaczej sługami, przez których uwierzyliście, oraz tymi, jak Pan każdemu dał.
Pierwszy list do Koryntian 3,5

Biblia Przekład Toruński

Kim więc jest Paweł? Kim Apollos? Czyż nie sługami tylko, przez których uwierzyliście, tak też, jak każdemu dał Pan?
1 List do Koryntian 3,5

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Kim bowiem jest Paweł? Kim Apollos? Tylko sługami, przez których uwierzyliście, a to tak, jak każdemu dał Pan.
I List do Koryntian 3,5

American Standard Version

What then is Apollos? and what is Paul? Ministers through whom ye believed; and each as the Lord gave to him.
1 List do Koryntian 3,5

Clementine Vulgate

ministri ejus, cui credidistis, ut unicuique sicut Dominus dedit.
1 List do Koryntian 3,5

King James Version

Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom ye believed, even as the Lord gave to every man?
1 List do Koryntian 3,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

τις ουν εστιν παυλος τις δε απολλως αλλ η διακονοι δι ων επιστευσατε και εκαστω ως ο κυριος εδωκεν
1 List do Koryntian 3,5

Young's Literal Translation

Who, then, is Paul, and who Apollos, but ministrants through whom ye did believe, and to each as the Lord gave?
1 List do Koryntian 3,5

World English Bible

Who then is Apollos, and who is Paul, but servants through whom you believed; and each as the Lord gave to him?
1 List do Koryntian 3,5

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić