„Jehonatan, stryj Dawida, człowiek rozumny i uczony, był jego doradcą; Jechiel, syn Chachmoniego, opiekował się synami królewskimi.”

Biblia Warszawska: I Księga Kronik 27,32

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,22

Biblia Warszawska

Przeto mówienie językami, to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących, a proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 14,22

Biblia Brzeska

A także języki są na znak, nie tym, którzy wierzą, ale tym, którzy nie wierzą. Proroctwo zasię nie tym, którzy nie wierzą, ale tym, którzy wierzą.
1 List św. Pawła do Koryntian 14,22

Biblia Gdańska

Przetoż języki są za cud, nie tym, którzy wierzą, ale niewiernym; a proroctwo nie niewiernym, ale wierzącym.
1 Koryntów 14,22

Biblia Tysiąclecia

Tak więc dar języków jest znakiem nie dla wierzących, lecz dla pogan, proroctwo zaś nie dla pogan, lecz dla wierzących.
1 List do Koryntian 14,22

Biblia Jakuba Wujka

A przetoż języki są na znak nie wiernym, ale niewiernym, a proroctwa nie niewiernym, ale wiernym.
1 List do Koryntian 14,22

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego języki nie są za znak dla wierzących - ale dla niewierzących; a prorokowanie nie jest dla niewierzących - ale dla wierzących.
Pierwszy list do Koryntian 14,22

Biblia Przekład Toruński

Zatem inne języki są znakiem czy nie dla wierzących, czy raczej dla niewierzących; a prorokowanie czy nie dla niewierzących, czy raczej dla wierzących,
1 List do Koryntian 14,22

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego języki są znakiem nie dla wierzących, lecz dla niewierzących, proroctwo zaś nie dla niewierzących, lecz dla wierzących.
I List do Koryntian 14,22

American Standard Version

Wherefore tongues are for a sign, not to them that believe, but to the unbelieving: but prophesying [is for a sign], not to the unbelieving, but to them that believe.
1 List do Koryntian 14,22

Clementine Vulgate

Itaque lingu in signum sunt non fidelibus, sed infidelibus : propheti autem non infidelibus, sed fidelibus.
1 List do Koryntian 14,22

King James Version

Wherefore tongues are for a sign, not to them that believe, but to them that believe not: but prophesying serveth not for them that believe not, but for them which believe.
1 List do Koryntian 14,22

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ωστε αι γλωσσαι εις σημειον εισιν ου τοις πιστευουσιν αλλα τοις απιστοις η δε προφητεια ου τοις απιστοις αλλα τοις πιστευουσιν
1 List do Koryntian 14,22

Young's Literal Translation

so that the tongues are for a sign, not to the believing, but to the unbelieving; and the prophesy [is] not for the unbelieving, but for the believing,
1 List do Koryntian 14,22

World English Bible

Therefore other languages are for a sign, not to those who believe, but to the unbelieving; but prophesying is for a sign, not to the unbelieving, but to those who believe.
1 List do Koryntian 14,22

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić