„lecz która rodzi ciernie i osty, odrzucona jest i bliska przeklęctwo, której koniec na spalenie.”

Biblia Jakuba Wujka: List do Hebrajczyków 6,8

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Piotra 5,6

Biblia Warszawska

Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego.
1 List św. Piotra 5,6

Biblia Brzeska

Bądźcie tedy upokorzeni pod mocną ręką Bożą, aby was czasu swego wywyższył.
1 List św. Piotra 5,6

Biblia Gdańska

Uniżajcież się tedy pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego;
1 Piotra 5,6

Biblia Tysiąclecia

Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili.
1 List św. Piotra 5,6

Biblia Jakuba Wujka

Uniżajcież się tedy pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu nawiedzenia,
1 List św. Piotra 5,6

Nowa Biblia Gdańska

Zostańcie więc, uniżeni, pod mocną ręką Boga, by was wywyższył w swoim czasie.
Pierwszy list spisany przez Piotra 5,6

Biblia Przekład Toruński

Uniżcie się pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w swoim czasie;
1 List Piotra 5,6

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Uniżcie się więc pod potężną ręką Boga, aby was wywyższył w odpowiednim czasie.
I List Piotra 5,6

American Standard Version

Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time;
1 List Piotra 5,6

Clementine Vulgate

Humiliamini igitur sub potenti manu Dei, ut vos exaltet in tempore visitationis :
1 List Piotra 5,6

King James Version

Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time:
1 List Piotra 5,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ταπεινωθητε ουν υπο την κραταιαν χειρα του θεου ινα υμας υψωση εν καιρω
1 List Piotra 5,6

Young's Literal Translation

be humbled, then, under the powerful hand of God, that you He may exalt in good time,
1 List Piotra 5,6

World English Bible

Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that he may exalt you in due time;
1 List Piotra 5,6

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić