„Wiemy, iż z Boga jesteśmy, a świat wszytek we złym leży.”

Biblia Jakuba Wujka: 1 List św. Jana 5,19

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Piotra 5,1

Biblia Warszawska

Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić:
1 List św. Piotra 5,1

Biblia Brzeska

Proszę starszych, którzy są miedzy wami, którym też i ja jestem starszym i świadkiem ucisków Krystusowych i uczestnikiem chwały, która ma być objawiona.
1 List św. Piotra 5,1

Biblia Gdańska

Starszych, którzy są między wami, proszę ja spółstarszy i świadek ucierpienia Chrystusowego, i uczestnik chwały, która ma być objawiona:
1 Piotra 5,1

Biblia Tysiąclecia

Starszych więc, którzy są wśród was, proszę, ja również starszy, a przy tym świadek Chrystusowych cierpień oraz uczestnik tej chwały, która ma się objawić:
1 List św. Piotra 5,1

Biblia Jakuba Wujka

Starszych tedy, którzy są między wami, proszę, spółstarszy i świadek mąk Chrystusowych, który i onej, która się ma objawić w przyszły czas, uczestnik chwały:
1 List św. Piotra 5,1

Nowa Biblia Gdańska

Starszych wśród was zachęcam, jako współstarszy, świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik mającej się objawić chwały -
Pierwszy list spisany przez Piotra 5,1

Biblia Przekład Toruński

Starszych spośród was zachęcam ja, współstarszy i świadek cierpień Chrystusa, i współuczestnik chwały, która ma się objawić:
1 List Piotra 5,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Starszych, którzy są wśród was, proszę jako również starszy i świadek cierpień Chrystusa oraz uczestnik chwały, która ma się objawić:
I List Piotra 5,1

American Standard Version

The elders among you I exhort, who am a fellow-elder, and a witness of the sufferings of Christ, who am also a partaker of the glory that shall be revealed:
1 List Piotra 5,1

Clementine Vulgate

Seniores ergo, qui in vobis sunt, obsecro, consenior et testis Christi passionum : qui et ejus, qu in futuro revelanda est, glori communicator :
1 List Piotra 5,1

King James Version

The elders which are among you I exhort, who am also an elder, and a witness of the sufferings of Christ, and also a partaker of the glory that shall be revealed:
1 List Piotra 5,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

πρεσβυτερους τους εν υμιν παρακαλω ο συμπρεσβυτερος και μαρτυς των του χριστου παθηματων ο και της μελλουσης αποκαλυπτεσθαι δοξης κοινωνος
1 List Piotra 5,1

Young's Literal Translation

Elders who [are] among you, I exhort, who [am] a fellow-elder, and a witness of the sufferings of the Christ, and of the glory about to be revealed a partaker,
1 List Piotra 5,1

World English Bible

I exhort the elders among you, as a fellow elder, and a witness of the sufferings of Christ, and who will also share in the glory that will be revealed.
1 List Piotra 5,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić