„Albowiem pewien złotnik, imieniem Demetriusz, który wyrabiał srebrne świątynki Artemidy i zapewniał rzemieślnikom niemały zarobek,”

Biblia Warszawska: Dzieje Apostolskie 19,24

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Piotra 3,7

Biblia Warszawska

Podobnie wy, mężowie, postępujcie z nimi z wyrozumiałością jako ze słabszym rodzajem niewieścim i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody.
1 List św. Piotra 3,7

Biblia Brzeska

Także mężowie niech z nimi mieszkają, jako należy rozumnym, wyrządzając cześć niewieście, jako naczyniu mdlejszemu i jako społeczni dziedzicy łaski żywota, aby modlitwy wasze nie były przekazane.
1 List św. Piotra 3,7

Biblia Gdańska (1632)

Także i wy, mężowie! mieszkajcie z niemi umiejętnie, a jako mdlejszemu naczyniu niewieściemu oddawajcie uczciwość, jako też spółdziedziczkom łaski żywota, aby się modlitwy wasze nie przerywały.
1 Piotra 3,7

Biblia Gdańska (1881)

Także i wy, mężowie! mieszkajcie z niemi umiejętnie, a jako mdlejszemu naczyniu niewieściemu oddawajcie uczciwość, jako też spółdziedziczkom łaski żywota, aby się modlitwy wasze nie przerywały.
1 Piotra 3,7

Biblia Tysiąclecia

Podobnie mężowie we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym! Darzcie żony czcią jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski, [to jest] życia, aby nie stawiać przeszkód waszym modlitwom.
1 List św. Piotra 3,7

Biblia Jakuba Wujka

Także mężowie, spółmieszkając wedle umiejętności, jako słabszemu, naczyniu niewieściemu, wyrządzając uczciwość, jako też spólnym dziedziczkam łaski żywota, aby się nie przeszkadzało modlitwam waszym.
1 List św. Piotra 3,7

Nowa Biblia Gdańska

Podobnie mężczyźni. Żyjcie razem według mądrości, a kobiecemu - jako słabszemu naczyniu - okazujcie szacunek, skoro jest też współdziedzicem łaski życia, do nie osłabiania waszych modlitw.
Pierwszy list spisany przez Piotra 3,7

Biblia Przekład Toruński

Tak samo mężowie, żyjcie z nimi wspólnie zgodnie z poznaniem; okazując im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu, i jako współdziedzicom łaski życia, aby modlitwy wasze nie zostały przerwane.
1 List Piotra 3,7

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi umiejętnie, okazując im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód.
I List Piotra 3,7

American Standard Version

Ye husbands, in like manner, dwell with [your wives] according to knowledge, giving honor unto the woman, as unto the weaker vessel, as being also joint-heirs of the grace of life; to the end that your prayers be not hindered.
1 List Piotra 3,7

Clementine Vulgate

Viri similiter cohabitantes secundum scientiam, quasi infirmiori vasculo muliebri impartientes honorem, tamquam et cohredibus grati vit : ut non impediantur orationes vestr.
1 List Piotra 3,7

King James Version

Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honour unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life; that your prayers be not hindered.
1 List Piotra 3,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

οι ανδρες ομοιως συνοικουντες κατα γνωσιν ως ασθενεστερω σκευει τω γυναικειω απονεμοντες τιμην ως και συγκληρονομοι χαριτος ζωης εις το μη εκκοπτεσθαι τας προσευχας υμων
1 List Piotra 3,7

Young's Literal Translation

The husbands, in like manner, dwelling with [them], according to knowledge, as to a weaker vessel -- to the wife -- imparting honour, as also being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered.
1 List Piotra 3,7

World English Bible

You husbands, in like manner, live with your wives according to knowledge, giving honor to the woman, as to the weaker vessel, as being also joint heirs of the grace of life; not cutting off your prayers.
1 List Piotra 3,7

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić