„Młodzieniaszki, na których by żadnego nakażenia nie było, piękne na wejzreniu i dowcipne ku wszelakiej mądrości i nauce, a roztropne i baczne, którzy by się zgodzili ku służbie na królewskim dworze, a iżby byli uczeni pisma i języka kaldejskiego.”

Biblia Brzeska: Księga Daniela 1,4

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Piotra 3,20

Biblia Warszawska

Które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę.
1 List św. Piotra 3,20

Biblia Brzeska

Którzy niekiedy nieposłusznymi byli, gdy raz oczekawała Boża cierpliwość za dni Noego, kiedy arkę gotowano, w której mało ( to jest ośm ) dusz zachowane są na wodzie.
1 List św. Piotra 3,20

Biblia Gdańska (1632)

Którzy niekiedy nieposłuszni byli, gdy raz oczekiwała Boża cierpliwość za dni Noego, kiedy korab gotowano, w którym mało (to jest ośm) dusz zachowane są w wodzie.
1 Piotra 3,20

Biblia Gdańska (1881)

Którzy niekiedy nieposłuszni byli, gdy raz oczekiwała Boża cierpliwość za dni Noego, kiedy korab gotowano, w którym mało (to jest ośm) dusz zachowane są w wodzie.
1 Piotra 3,20

Biblia Tysiąclecia

niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.
1 List św. Piotra 3,20

Biblia Jakuba Wujka

Którzy niekiedy niewierni byli, kiedy czekali cierpliwości Bożej za dni Noego, gdy korab budowano, w którym mało, to jest ośm dusz zachowane były przez wodę.
1 List św. Piotra 3,20

Nowa Biblia Gdańska

Tym, co niegdyś byli nieposłusznymi, kiedy w dniach Noego już raz wyczekiwała cierpliwość Boga podczas budowy arki, na której tylko nieliczni, to jest osiem dusz zostało uratowanych pośród wody.
Pierwszy list spisany przez Piotra 3,20

Biblia Przekład Toruński

Które niegdyś były nieposłuszne, gdy raz oczekiwał Bóg cierpliwie za dni Noego, kiedy budowana była arka, w której niewiele, to jest osiem dusz, ocalało wśród wody.
1 List Piotra 3,20

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego raz oczekiwała Boża cierpliwość, kiedy budowano arkę, w której niewiele, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.
I List Piotra 3,20

American Standard Version

that aforetime were disobedient, when the longsuffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, eight souls, were saved through water:
1 List Piotra 3,20

Clementine Vulgate

qui increduli fuerant aliquando, quando exspectabant Dei patientiam in diebus No, cum fabricaretur arca : in qua pauci, id est octo anim, salv fact sunt per aquam.
1 List Piotra 3,20

King James Version

Which sometime were disobedient, when once the longsuffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, eight souls were saved by water.
1 List Piotra 3,20

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

απειθησασιν ποτε οτε απαξ εξεδεχετο η του θεου μακροθυμια εν ημεραις νωε κατασκευαζομενης κιβωτου εις ην ολιγαι τουτ εστιν οκτω ψυχαι διεσωθησαν δι υδατος
1 List Piotra 3,20

Young's Literal Translation

who sometime disbelieved, when once the long-suffering of God did wait, in days of Noah -- an ark being preparing -- in which few, that is, eight souls, were saved through water;
1 List Piotra 3,20

World English Bible

who before were disobedient, when the longsuffering of God waited patiently in the days of Noah, while the ark was being built. In it, few, that is, eight souls, were saved through water.
1 List Piotra 3,20

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić