„I rzekł do nich: Przeczże takie rzeczy czynicie? Abowiemci ja o waszych złych sprawach słyszę od wszytkiego ludu.”

Biblia Brzeska: 1 Księga Samuela 2,23

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Piotra 3,1

Biblia Warszawska

Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby, jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni Słowu, dzięki postępowaniu kobiet, bez słowa zostali pozyskani,
1 List św. Piotra 3,1

Biblia Brzeska

Także żony niech będą poddane mężom swoim, aby i ci, którzy nie są posłuszni słowu, przez obcowanie żon, bez słowa byli pozyskani.
1 List św. Piotra 3,1

Biblia Gdańska

Także i żony! bądźcie poddane mężom swoim, aby i ci, którzy nie wierzą słowu, przez pobożne obcowanie żon, bez słowa byli pozyskani,
1 Piotra 3,1

Biblia Tysiąclecia

Tak samo żony niech będą poddane swoim mężom, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali [dla wiary] pozyskani bez nauki,
1 List św. Piotra 3,1

Biblia Jakuba Wujka

Także i żony niech będą poddane mężom swoim, aby też, jeśli którzy nie wierzą słowu, przez spólne z żonami mieszkanie bez słowa pozyskani byli,
1 List św. Piotra 3,1

Nowa Biblia Gdańska

Podobnie żony. Bądźcie podporządkowane swoim mężom, aby i ci, którzy są nieposłuszni Słowu, bez słowa zostali pozyskani przez sposób życia kobiet,
Pierwszy list spisany przez Piotra 3,1

Biblia Przekład Toruński

Podobnie i żony, bądźcie uległe swoim mężom, aby nawet jeśli niektórzy z nich są nieposłuszni Słowu, dzięki postępowaniu swych żon, bez słowa zostali pozyskani,
1 List Piotra 3,1

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Podobnie żony, bądźcie poddane swoim mężom, aby nawet ci, którzy nie wierzą słowu, przez postępowanie żon zostali pozyskani bez słowa;
I List Piotra 3,1

American Standard Version

In like manner, ye wives, [be] in subjection to your won husbands; that, even if any obey not the word, they may without the word be gained by the behavior of their wives;
1 List Piotra 3,1

Clementine Vulgate

Similiter et mulieres subdit sint viris suis : ut etsi qui non credunt verbo, per mulierem conversationem sine verbo lucrifiant :
1 List Piotra 3,1

King James Version

Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands; that, if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives;
1 List Piotra 3,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ομοιως αι γυναικες υποτασσομεναι τοις ιδιοις ανδρασιν ινα και ει τινες απειθουσιν τω λογω δια της των γυναικων αναστροφης ανευ λογου κερδηθησωνται
1 List Piotra 3,1

Young's Literal Translation

In like manner, the wives, be ye subject to your own husbands, that even if certain are disobedient to the word, through the conversation of the wives, without the word, they may be won,
1 List Piotra 3,1

World English Bible

In like manner, wives, be in subjection to your own husbands; so that, even if any don't obey the Word, they may be gained by the behavior of their wives without a word;
1 List Piotra 3,1

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić