„Otrzymał On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy do Niego ze wspaniałej chwały głos ten został skierowany: To jest mój umiłowany Syn, w którym znalazłem upodobanie.”

Biblia Przekład Toruński: 2 List Piotra 1,17

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 4,12

Biblia Warszawska

Boga nikt nigdy nie widział; jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość jego doszła w nas do doskonałości.
1 List św. Jana 4,12

Biblia Brzeska

Boga żaden nigdy nie widział. Jesli miłujem jedni drugie, Bóg w nas mieszka, a miłość jego wypełniła się w nas.
1 List św. Jana 4,12

Biblia Gdańska (1632)

Boga żaden nigdy nie widział; ale jeźli miłujemy jedni drugich, Bóg w nas mieszka, a miłość jego doskonała jest w nas.
1 Jana 4,12

Biblia Gdańska (1881)

Boga żaden nigdy nie widział; ale jeźli miłujemy jedni drugich, Bóg w nas mieszka, a miłość jego doskonała jest w nas.
1 Jana 4,12

Biblia Tysiąclecia

Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.
1 List św. Jana 4,12

Biblia Jakuba Wujka

Boga żaden nigdy nie widział. Jeśli się miłujemy zobopólnie, Bóg w nas mieszka, a miłość jego doskonała jest w nas.
1 List św. Jana 4,12

Nowa Biblia Gdańska

Boga nikt nigdy nie widział; ale jeśli miłujemy jedni drugich - Bóg w nas mieszka i Jego miłość jest w nas doskonała.
Pierwszy list spisany przez Jana 4,12

Biblia Przekład Toruński

Boga nikt nigdy nie widział. Jeśli miłujemy jedni drugich, Bóg w nas trwa, a Jego miłość jest w nas doprowadzona do pełni.
1 List Jana 4,12

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Boga nikt nigdy nie widział, ale jeśli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka, a jego miłość jest w nas doskonała.
1 List Jana 4,12

American Standard Version

No man hath beheld God at any time: if we love one another, God abideth in us, and his love is perfected in us:
1 List Jana 4,12

Clementine Vulgate

Deum nemo vidit umquam. Si diligamus invicem, Deus in nobis manet, et caritas ejus in nobis perfecta est.
1 List Jana 4,12

King James Version

No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us.
1 List Jana 4,12

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

θεον ουδεις πωποτε τεθεαται εαν αγαπωμεν αλληλους ο θεος εν ημιν μενει και η αγαπη αυτου τετελειωμενη εστιν εν ημιν
1 List Jana 4,12

Young's Literal Translation

God no one hath ever seen; if we may love one another, God in us doth remain, and His love is having been perfected in us;
1 List Jana 4,12

World English Bible

No one has seen God at any time. If we love one another, God remains in us, and his love has been perfected in us.
1 List Jana 4,12

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić