„Zawsze jesteśmy zobowiązani dziękować za was Bogu, bracia, jak jest godnie, gdyż niezmiernie wzrasta wasza ufność i obfituje miłość wszystkich, każdego jednego z was, jednych ku drugim.”

Nowa Biblia Gdańska: Drugi list do Tesaloniczan 1,3

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 6,51

Biblia Warszawska

Niektórym z rodzin Kehatytów zostały nadane miasta ich okręgu od plemienia Efraima.
I Księga Kronik 6,51

Biblia Brzeska

Tego syn był Bokki, ociec Ozy, a Oza miał Zerahiasza syna.
1 Księga Kronik 6,51

Biblia Gdańska

Abisua syn jego, Bokki syn jego, Uzy syn jego, Zerachyjasz syn jego,
1 Kronik 6,51

Biblia Tysiąclecia

Niektóre rodziny synów Kehata miały miasta wylosowane od pokolenia Efraima.
1 Księga Kronik 6,51

Biblia Jakuba Wujka

Bokci, syn jego, Ozy, syn jego, Zarahia, syn jego,
1 Księga Kronik 6,51

Nowa Biblia Gdańska

Jego syn Abiszua, jego syn Bukki, jego syn Uzzi, jego syn Zacharjasz,
1 Kronik 6,51

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jego syn Abiszua, jego syn Bukki, jego syn Uzzi, jego syn Zerachiasz;
I Księga Kronik 6,51

American Standard Version

Bukki his son, Uzzi his son, Zerahiah his son,
1 Księga Kronik 6,51

Clementine Vulgate

Bocci filius ejus, Ozi filius ejus, Zarahia filius ejus,
1 Księga Kronik 6,51

King James Version

Bukki his son, Uzzi his son, Zerahiah his son,
1 Księga Kronik 6,51

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Bukki his son, Uzzi his son, Zerahiah his son,
1 Księga Kronik 6,51

World English Bible

Bukki his son, Uzzi his son, Zerahiah his son,
1 Księga Kronik 6,51

Westminster Leningrad Codex

וּמִמִּשְׁפְּחֹות בְּנֵי קְהָת וַיְהִי עָרֵי גְבוּלָם מִמַּטֵּה אֶפְרָיִם׃
1 Księga Kronik 6,51
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić