„A mowa ich wiada się, jakoby piekielny ogień, z których jest Himeneus i Filetus.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Pawła do Tymoteusza 2,17

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 5,1

Biblia Warszawska

Synami Rubena, pierworodnego Izraela - gdyż on był pierworodnym, lecz ponieważ zbezcześcił łoże swego ojca, jego prawo pierworodztwa zostało nadane synom Józefa, syna Izraela, lecz bez wciągania tego pierworodztwa do rodowodu,
I Księga Kronik 5,1

Biblia Brzeska

A cić są synowie Rubenowi pierworodnego syna Izraelowego, który gdy zgwałcił łoże ojca swego, pierworodzieństwo jego dane jest synom Józefowem, syna Izraelowego tak, iż nie mają go za pierworodnego.
1 Księga Kronik 5,1

Biblia Gdańska

A synowie Rubena pierworodnego Izraelowego, (ten bowiem był pierworodny; ale gdy zgwałcił łoże ojca swego, dane jest pierworodztwo jego synom Józefa, syna Izraelowego, tak jednak, że go nie poczytano za pierworodnego:
1 Kronik 5,1

Biblia Tysiąclecia

Synowie Rubena, pierworodnego Izraela. Wprawdzie był on pierworodnym, lecz ponieważ skalał łoże swego ojca, pierworodztwo jego dane było synom Józefa, syna Izraela, więc nie podawało się rodowodów według pierworodztwa.
1 Księga Kronik 5,1

Biblia Jakuba Wujka

Synowie też Ruben, pierworodnego syna Izraelowego (ten bowiem był pierworodny jego: ale gdy zgwałcił łoże ojca swego, dano pierworodztwo jego synom Jozefa, syna Izraelowego, a onego nie poczytano za pierworodnego.
1 Księga Kronik 5,1

Nowa Biblia Gdańska

Synowie Reubena – pierworodnego Israela (bowiem on był pierworodnym, ale gdy zbezcześcił łoże swojego ojca, jego pierworództwo zostało dane synom Josefa – potomka Israela; zatem nie umieszczono go w spisie rodowym jako pierworodnego.
1 Kronik 5,1

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Synowie Rubena, pierworodnego Izraela. Był on pierworodnym, ale ponieważ zbezcześcił łoże swego ojca, jego pierworództwo zostało dane synom Józefa, syna Izraela. Nie spisano więc rodowodu według pierworództwa.
I Księga Kronik 5,1

American Standard Version

And the sons of Reuben the first-born of Israel (for he was the first-born; but, forasmuch as he defiled his father`s couch, his birthright was given unto the sons of Joseph the son of Israel; and the genealogy is not to be reckoned after the birthright.
1 Księga Kronik 5,1

Clementine Vulgate

Filii quoque Ruben primogeniti Isral. (Ipse quippe fuit primogenitus ejus : sed cum violasset thorum patris sui, data sunt primogenita ejus filiis Joseph filii Isral, et non est ille reputatus in primogenitum.
1 Księga Kronik 5,1

King James Version

Now the sons of Reuben the firstborn of Israel, (for he was the firstborn; but, forasmuch as he defiled his father's bed, his birthright was given unto the sons of Joseph the son of Israel: and the genealogy is not to be reckoned after the birthright.
1 Księga Kronik 5,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

As to sons of Reuben, first-born of Israel -- for he [is] the first-born, and on account of his profaning the couch of his father hath his birthright been given to the sons of Joseph son of Israel, and [he is] not to be reckoned by genealogy for the birthright,
1 Księga Kronik 5,1

World English Bible

The sons of Reuben the firstborn of Israel (for he was the firstborn; but, because he defiled his father's couch, his birthright was given to the sons of Joseph the son of Israel; and the genealogy is not to be reckoned after the birthright.
1 Księga Kronik 5,1

Westminster Leningrad Codex

וּבְנֵי רְאוּבֵן בְּכֹור־יִשְׂרָאֵל כִּי הוּא הַבְּכֹור וּבְחַלְּלֹו יְצוּעֵי אָבִיו נִתְּנָה בְּכֹרָתֹו לִבְנֵי יֹוסֵף בֶּן־יִשְׂרָאֵל וְלֹא לְהִתְיַחֵשׂ לַבְּכֹרָה׃
1 Księga Kronik 5,1
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić