„Walcząc z Aniołem, zwyciężył, płakał i błagał Jego o łaskę - spotkał Go w Betel i tam z Nim rozmawiał.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Ozeasza 12,5

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 12,8

Biblia Warszawska

Joela i Zebadiasz, synowie Jerochama z Gedor.
I Księga Kronik 12,8

Biblia Brzeska

Przytym z Gadytów uciekli byli do Dawida, gdy się krył na puszczy, ludzie mężni i waleczni, noszący tarcz i drzewo, a oblicza ich były jako lwie i prędcy po górach jako sarny.
1 Księga Kronik 12,8

Biblia Gdańska

A z pokolenia Gadowego zbiegli byli do Dawida na miejsce obronne na puszczę mężowie duży, mężowie sposobni do boju, noszący tarcz i kopiję, których twarze były jako lwie tarze, a jako sarny po górach prędcy;
1 Kronik 12,8

Biblia Tysiąclecia

Joela, Zebadiasz, synowie Jerochama z Gedoru.
1 Księga Kronik 12,8

Biblia Jakuba Wujka

Lecz i z Gaddi zbiegli do Dawida, gdy się krył na puszczy, rycerze barzo mocni i żołnierze niepospolici noszący tarcz i kopią. Twarze ich jako lwie twarzy, a prędcy jako sarny po górach:
1 Księga Kronik 12,8

Nowa Biblia Gdańska

A z pokolenia Gada zbiegli na puszczę, do Dawida, na miejsce obronne, wielcy mężowie, mężowie sposobni do boju, noszący tarczę i włócznię, których twarze były jak lwie oblicza, a byli szybcy jak sarny po górach.
1 Kronik 12,8

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Z pokolenia Gada w warowni na pustyni do Dawida przyłączyli się dzielni wojownicy, żołnierze sprawni w boju, noszący tarczę i dzidę, ich twarze były jak twarze lwów, a byli zwinni jak sarny w górach;
I Księga Kronik 12,8

American Standard Version

And of the Gadites there separated themselves unto David to the stronghold in the wilderness, mighty men of valor, men trained for war, that could handle shield and spear; whose faces were like the faces of lions, and they were as swift as the roes upon the mountains;
1 Księga Kronik 12,8

Clementine Vulgate

Sed et de Gaddi transfugerunt ad David cum lateret in deserto, viri robustissimi, et pugnatores optimi, tenentes clypeum et hastam : facies eorum quasi facies leonis, et veloces quasi capre in montibus :
1 Księga Kronik 12,8

King James Version

And of the Gadites there separated themselves unto David into the hold to the wilderness men of might, and men of war fit for the battle, that could handle shield and buckler, whose faces were like the faces of lions, and were as swift as the roes upon the mountains;
1 Księga Kronik 12,8

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And of the Gadite there have been separated unto David, to the fortress, to the wilderness, mighty of valour, men of the host for battle, setting in array target and buckler, and their faces the face of the lion, and as roes on the mountains for speed:
1 Księga Kronik 12,8

World English Bible

Of the Gadites there separated themselves to David to the stronghold in the wilderness, mighty men of valor, men trained for war, that could handle shield and spear; whose faces were like the faces of lions, and they were as swift as the roes on the mountains;
1 Księga Kronik 12,8

Westminster Leningrad Codex

וְיֹועֵאלָה וּזְבַדְיָה בְּנֵי יְרֹחָם מִן־הַגְּדֹור׃
1 Księga Kronik 12,8
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.



Warto odwiedzić