„Że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz.”

Biblia Warszawska: Księga Izajasza 58,7

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Królewska 6,29

Biblia Warszawska

Na wszystkich ścianach świątyni wokoło kazał wyryć jako płaskorzeźby postacie cherubów, liście palmowe i rozwarte kielichy kwiatów, od wewnątrz i na zewnątrz.
I Księga Królewska 6,29

Biblia Brzeska

I wyrzezał na wszytkich ścianach w około domu onego kształt cherubinów i palm i kształt kwiatów tak wewnątrz jako i z wierzchu.
1 Księga Królewska 6,29

Biblia Gdańska (1632)

Nadto i wszystkie ściany około domu przyozdobił wyryciem Cherubinów i palm, i kwiatów rozkwitłych wewnątrz i zewnątrz.
1 Królewska 6,29

Biblia Gdańska (1881)

Nadto i wszystkie ściany około domu przyozdobił wyryciem Cherubinów i palm, i kwiatów rozkwitłych wewnątrz i zewnątrz.
1 Królewska 6,29

Biblia Tysiąclecia

Ponadto na wszystkich ścianach świątyni wokoło wyrył jako płaskorzeźby podobizny cherubów i palm oraz girlandy kwiatów wewnątrz i na zewnątrz.
1 Księga Królewska 6,29

Biblia Jakuba Wujka

A wszytkie ściany kościelne wokoło wyrzezał rozmaitym rzezaniem i toczeniem. I poczynił na nich Cheruby i palmy, i kwiaty rozmaite, jakoby się wydające z ściany i wychodzące.
1 Księga Królewska 6,29

Nowa Biblia Gdańska

Zaś wokoło, na wszystkich ścianach Przybytku wyrył głębokie rzeźby cherubów, palm i rozwartych pąków, zarówno w gmachu wewnętrznym, jak i zewnętrznym.
1 Księga Królów 6,29

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nadto wszystkie ściany dokoła domu wewnątrz i na zewnątrz ozdobił wyrytymi cherubinami, palmami i rozkwitłymi kwiatami.
I Księga Królewska 6,29

American Standard Version

And he carved all the walls of the house round about with carved figures of cherubim and palm-trees and open flowers, within and without.
1 Księga Królewska 6,29

Clementine Vulgate

Et omnes parietes templi per circuitum sculpsit variis cælaturis et torno : et fecit in eis cherubim, et palmas, et picturas varias, quasi prominentes de pariete, et egredientes.
1 Księga Królewska 6,29

King James Version

And he carved all the walls of the house round about with carved figures of cherubims and palm trees and open flowers, within and without.
1 Księga Królewska 6,29

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and all the walls of the house round about he hath carved with openings of carvings, cherubs, and palm trees, and openings of flowers, within and without.
1 Księga Królewska 6,29

World English Bible

He carved all the walls of the house round about with carved figures of cherubim and palm-trees and open flowers, inside and outside.
1 Księga Królewska 6,29

Westminster Leningrad Codex

וְאֵת כָּל־קִירֹות הַבַּיִת מֵסַב ׀ קָלַע פִּתּוּחֵי מִקְלְעֹות כְּרוּבִים וְתִמֹרֹת וּפְטוּרֵי צִצִּים מִלִּפְנִים וְלַחִיצֹון׃
1 Księga Królewska 6,29
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić