„Niech was żaden nie zwodzi żadną miarą, abowiem nie przyjdzie dzień Krystusów, ażby pierwej przyszło odstąpienie, a był objawion człowiek on złościwy, który jest syn zatracenia.”

Biblia Brzeska: 2 List św. Pawła do Tesaloniczan 2,3

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - List do Filipian 3,11

Textus Receptus NT

ει πως καταντησω εις την εξαναστασιν των νεκρων
List do Filipian 3,11

Biblia Brzeska

Doświadczając którym bym sposobem przyszedł ku wstaniu z martwych.
List św. Pawła do Filipian 3,11

Biblia Gdańska (1632)

Owabym jakimkolwiek sposobem doszedł do powstania z martwych.
Filipensów 3,11

Biblia Gdańska (1881)

Owabym jakimkolwiek sposobem doszedł do powstania z martwych.
Filipensów 3,11

Biblia Tysiąclecia

dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych.
List do Filipian 3,11

Biblia Warszawska

Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania.
List św. Pawła do Filipian 3,11

Biblia Jakuba Wujka

jeślibym jako zabieżał ku powstaniu, które jest z martwych.
List do Filipian 3,11

Nowa Biblia Gdańska

Obym jakoś doszedł do powstania z martwych.
List do Filipian 3,11

Biblia Przekład Toruński

Obym w jakiś sposób przeszedł do powstania z martwych.
List do Filipian 3,11

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Abym jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania z martwych.
List do Filipian 3,11

American Standard Version

if by any means I may attain unto the resurrection from the dead.
List do Filipian 3,11

Clementine Vulgate

si quo modo occurram ad resurrectionem, qu est ex mortuis :
List do Filipian 3,11

King James Version

If by any means I might attain unto the resurrection of the dead.
List do Filipian 3,11

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

if anyhow I may attain to the rising again of the dead.
List do Filipian 3,11

World English Bible

if by any means I may attain to the resurrection from the dead.
List do Filipian 3,11

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić