„Wtedy tam, nad rzeką Achawa, ogłosiłem post, abyśmy ukorzyli się przed naszym Bogiem i abyśmy uprosili u niego szczęśliwą drogę dla nas, naszych dzieci i całego naszego dobytku.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Ezdrasza 8,21

Porównanie wersetów
Textus Receptus NT - List do Filipian 3,10

Textus Receptus NT

του γνωναι αυτον και την δυναμιν της αναστασεως αυτου και την κοινωνιαν των παθηματων αυτου συμμορφουμενος τω θανατω αυτου
List do Filipian 3,10

Biblia Brzeska

Iżbym go poznał i moc zmartwychwstania jego i społeczność w tych, które on cierpiał, gdy się zstawam podobnym śmierci jego.
List św. Pawła do Filipian 3,10

Biblia Gdańska (1632)

Żebym go poznał i moc zmartwychwstania jego, i społeczność ucierpienia jego, przykształtowany będąc śmierci jego,
Filipensów 3,10

Biblia Gdańska (1881)

Żebym go poznał i moc zmartwychwstania jego, i społeczność ucierpienia jego, przykształtowany będąc śmierci jego,
Filipensów 3,10

Biblia Tysiąclecia

przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci,
List do Filipian 3,10

Biblia Warszawska

Żeby poznać go i doznać mocy zmartwychwstania jego, i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci,
List św. Pawła do Filipian 3,10

Biblia Jakuba Wujka

żebym go poznał i moc zmartwychwstania jego, i społeczność utrapienia jego, przypodobany śmierci jego,
List do Filipian 3,10

Nowa Biblia Gdańska

Obym go poznał, obym poznał moc jego zmartwychwstania, jak też wspólnotę jego cierpień i był podobnie ukształtowany jego śmiercią;
List do Filipian 3,10

Biblia Przekład Toruński

Żeby poznać Go i moc Jego zmartwychwstania, i mieć udział w Jego cierpieniach, będąc ukształtowanym Jego śmiercią,
List do Filipian 3,10

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Żeby poznać jego i moc jego zmartwychwstania oraz swój udział w jego cierpieniach, upodabniając się do jego śmierci;
List do Filipian 3,10

American Standard Version

that I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, becoming conformed unto his death;
List do Filipian 3,10

Clementine Vulgate

ad cognoscendum illum, et virtutem resurrectionis ejus, et societatem passionum illius : configuratus morti ejus :
List do Filipian 3,10

King James Version

That I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death;
List do Filipian 3,10

Septuaginta LXX


Young's Literal Translation

to know him, and the power of his rising again, and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death,
List do Filipian 3,10

World English Bible

that I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, becoming conformed to his death;
List do Filipian 3,10

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić