„Lecz się nadziewam rychło cię widzieć, a tedy obecnie mówić będziemy.”

Biblia Brzeska: 3 List św. Jana 1,14

Porównanie wersetów
Biblia Przekład Toruński - List do Efezjan 2,11

Biblia Przekład Toruński

Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tego, który jest obrzezany obrzezaniem na ciele wykonanym ręką,
List do Efezjan 2,11

Biblia Brzeska

A przetoż pamiętajcie, że wy niekiedy będąc pogany w ciele, którzyście byli zwani nieobrzezaniem od onego, które jest zwano obrzezaniem w ciele i które rękoma bywa sprawowane.
List św. Pawła do Efezjan 2,11

Biblia Gdańska (1632)

Przetoż pamiętajcie, że wy niekiedy będąc poganami w ciele, którzyście byli zwani nieobrzezką od onych, których zwano obrzezką w ciele, która się ręką dzieje;
Efezów 2,11

Biblia Gdańska (1881)

Przetoż pamiętajcie, że wy niekiedy będąc poganami w ciele, którzyście byli zwani nieobrzezką od onych, których zwano obrzezką w ciele, która się ręką dzieje;
Efezów 2,11

Biblia Tysiąclecia

Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy - poganie co do ciała, zwani "nieobrzezaniem" przez tych, którzy zowią się "obrzezaniem" od znaku dokonanego ręką na ciele -
List do Efezjan 2,11

Biblia Warszawska

Przeto pamiętajcie o tym, że wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzezki, dokonanej ręką na ciele,
List św. Pawła do Efezjan 2,11

Biblia Jakuba Wujka

Przetoż pamiętajcie, żeście niekiedy wy, Pogani w ciele, którzy nazwani jesteście odrzezkiem od tego, które zowią obrzezaniem na ciele rękoma uczynionym,
List do Efezjan 2,11

Nowa Biblia Gdańska

Dlatego wspominajcie sobie, wy, niegdyś poganie w cielesnej naturze, nazywani nieobrzezaniem, z powodu nazywania obrzezką tego, co jest uczynione ręką na cielesnej naturze;
List do Efezjan 2,11

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie w ciele, zwani nieobrzezaniem przez tych, których zwano obrzezaniem dokonanym ręką na ciele;
List do Efezjan 2,11

American Standard Version

Wherefore remember, that once ye, the Gentiles in the flesh, who are called Uncircumcision by that which is called Circumcision, in the flesh, made by hands;
List do Efezjan 2,11

Clementine Vulgate

Propter quod memores estote quod aliquando vos gentes in carne, qui dicimini prputium ab ea qu dicitur circumcisio in carne, manu facta :
List do Efezjan 2,11

King James Version

Wherefore remember, that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called Uncircumcision by that which is called the Circumcision in the flesh made by hands;
List do Efezjan 2,11

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

διο μνημονευετε οτι υμεις ποτε τα εθνη εν σαρκι οι λεγομενοι ακροβυστια υπο της λεγομενης περιτομης εν σαρκι χειροποιητου
List do Efezjan 2,11

Young's Literal Translation

Wherefore, remember, that ye [were] once the nations in the flesh, who are called Uncircumcision by that called Circumcision in the flesh made by hands,
List do Efezjan 2,11

World English Bible

Therefore remember that once you, the Gentiles in the flesh, who are called "uncircumcision" by that which is called "circumcision," (in the flesh, made by hands);
List do Efezjan 2,11

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić