„Ale nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Izajasz bowiem mówi: Panie, któż uwierzył temu, co od nas posłyszał?”

Biblia Tysiąclecia: List do Rzymian 10,16

Porównanie wersetów
Nowa Biblia Gdańska - List do Rzymian 8,30

Nowa Biblia Gdańska

Zaś których przeznaczył - tych i powołał. A których powołał - tych i uznał za sprawiedliwych. A których uznał za sprawiedliwych - tych też wyniósł.
List do Rzymian 8,30

Biblia Brzeska

A które on przed tym naznaczył, tych też wezwał; a których wezwał, ty też usprawiedliwił; a które usprawiedliwił, ty też i uwielbił.
List św. Pawła do Rzymian 8,30

Biblia Gdańska

A które przenaznaczył, te też powołał; a które powołał, te też usprawiedliwił; a które usprawiedliwił, te też uwielbił.
Rzymian 8,30

Biblia Tysiąclecia

Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą.
List do Rzymian 8,30

Biblia Warszawska

A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił.
List św. Pawła do Rzymian 8,30

Biblia Jakuba Wujka

A które przeznaczył, te też wezwał, a które wezwał, te też usprawiedliwił, a które usprawiedliwił, one też uwielbił.
List do Rzymian 8,30

Biblia Przekład Toruński

A których przeznaczył, tych i powołał; a których powołał, tych i uznał za sprawiedliwych; a których uznał za sprawiedliwych, tych i wprowadził do chwały.
List do Rzymian 8,30

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił.
List do Rzymian 8,30

American Standard Version

and whom he foreordained, them he also called: and whom he called, them he also justified: and whom he justified, them he also glorified.
List do Rzymian 8,30

Clementine Vulgate

Quos autem prædestinavit, hos et vocavit : et quos vocavit, hos et justificavit : quos autem justificavit, illos et glorificavit.
List do Rzymian 8,30

King James Version

Moreover whom he did predestinate, them he also called: and whom he called, them he also justified: and whom he justified, them he also glorified.
List do Rzymian 8,30

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ους δε προωρισεν τουτους και εκαλεσεν και ους εκαλεσεν τουτους και εδικαιωσεν ους δε εδικαιωσεν τουτους και εδοξασεν
List do Rzymian 8,30

Young's Literal Translation

and whom He did fore-appoint, these also He did call; and whom He did call, these also He declared righteous; and whom He declared righteous, these also He did glorify.
List do Rzymian 8,30

World English Bible

Whom he foreordained, them he also called. Whom he called, them he also justified. Whom he justified, them he also glorified.
List do Rzymian 8,30

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić